Công văn 4966/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4966/LĐTBXH-KHTC năm 2018 đôn đốc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4966/LĐTBXH-KHTC 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4966/LĐTBXH-KHTC
V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Ngày 03/7/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị chưa báo cáo kết quả triển khai về Bộ theo quy định tại điểm 1, phần IV Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-LĐTBXH.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các quy định của pháp luật về tài sản công, Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 846/QĐ-LĐTBXH bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian, kết quả sản phẩm đầu ra theo đúng mục đích, yêu cầu và quy định của pháp luật.

2. Báo cáo kết quả thực hiện đến ngày 30/11/2018, trong đó nêu rõ kết quả, sản phẩm đã hoàn thành, những việc còn tồn; khó khăn, vướng mắc (nếu có), nguyên nhân; đề xuất giải pháp thực hiện và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 03/12/2018 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Bộ thông báo để đơn vị biết, triển khai thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4966/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4966/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2018
Ngày hiệu lực23/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4966/LĐTBXH-KHTC 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4966/LĐTBXH-KHTC 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4966/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành23/11/2018
        Ngày hiệu lực23/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4966/LĐTBXH-KHTC 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4966/LĐTBXH-KHTC 2018 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công

             • 23/11/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/11/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực