Công văn 4968/BYT-VPB1

Công văn 4968/BYT-VPB1 năm 2018 về đảm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4968/BYT-VPB1 2018 đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ Lễ Quốc khánh


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4968/BYT-VPB1
V/v đm bảo an ninh trật tự và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp ngh Lễ Quốc khánh 02/9

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương.
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7988/VPCP-TH ngày 23/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực báo cáo tình hình trong dịp nghỉ L Quốc khánh 02/9, Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ s y tế theo chức năng, nhiệm vụ bảo đảm nhân lc, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám, cha bệnh phục vụ nhân dân; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, tại các điểm vui chơi, lễ hội.

2. Bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trc 24/24h trong những ngày nghỉ Lễ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ca nhân dân. Phối hợp với Công an, các lực lượng liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ tại Đơn vị.

3. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo về những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra trong lĩnh vực, địa bàn quản lý theo địa chỉ: Văn phòng Bộ Y tế, 138A, Giảng Võ, Ba Đinh, Hà Nội (Email: tonghopbyt@gmail.com).

Nhận được công văn này, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Thông tin chi tiết xin liên hệ với đồng chí Nguyễn Thanh Hảo, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế, điện thoại: 02462732177, 0988236450, 0949278570./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (đ
báo cáo);
- Các Vụ, Cục, TC, TTrB. VPB (để thực hiện);
-
Lưu: VT, VPB1.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4968/BYT-VPB1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4968/BYT-VPB1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2018
Ngày hiệu lực27/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4968/BYT-VPB1

Lược đồ Công văn 4968/BYT-VPB1 2018 đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ Lễ Quốc khánh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4968/BYT-VPB1 2018 đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ Lễ Quốc khánh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4968/BYT-VPB1
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành27/08/2018
        Ngày hiệu lực27/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4968/BYT-VPB1 2018 đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4968/BYT-VPB1 2018 đảm bảo an ninh trật tự dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

              • 27/08/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/08/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực