Công văn 4968/VPCP-KGVX

Công văn số 4968/VPCP-KGVX về việc góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4968/VPCP-KGVX góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4968/VPCP-KGVX
V/v góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến cho Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện việc góp vốn, liên doanh bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp (văn bản 15576/BTC-TCDN ngày 22 tháng 12 năm 2008); ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ (văn bản số 1291/BKHCN-SHTT ngày 29/5/2009), ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 1813/BTP-PLDSKT ngày 8/6/2009), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho việc sử dụng nhãn hiệu để góp vốn kinh doanh, áp dụng thí điểm cho Tập đoàn Vinashin. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn việc sử dụng giá trị quyền sở hữu trí tuệ để góp vốn áp dụng cho các doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&CN, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ; Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4968/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4968/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2009
Ngày hiệu lực22/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4968/VPCP-KGVX góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4968/VPCP-KGVX góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4968/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành22/07/2009
        Ngày hiệu lực22/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4968/VPCP-KGVX góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4968/VPCP-KGVX góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp

              • 22/07/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/07/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực