Công văn 497/NHNN-PC

Công văn 497/NHNN-PC năm 2014 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 497/NHNN-PC năm 2014 xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 497/NHNN-PC
V/v trả lời công dân

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

Ông Ngô Nhật Thái
10 Khúc Hạo, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được Phiếu chuyển văn bản số 889/TTĐT-TTPA ngày 12/12/2011 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - Văn phòng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước trả lời câu hỏi của ông nội dung liên quan đến Nghị định 95/2011/NĐ-CP sau khi nghiên cứu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến sau:

1. Về việc ký hợp đồng mua bán nhà tính bằng USD.

- Điều 22 Pháp lệnh ngoại hối quy định: “Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các giao dịch với tổ chức tín dụng khác, các trường hợp thanh toán thông qua trung gian gồm thu hộ, ủy thác, đại lý và các trường hợp cần thiết khác được Thủ tướng Chính phủ cho phép".

- Điều 29 Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam và đưa ra các trường hợp cụ thể được loại trừ trong đó không bao gồm hành vi “thỏa thuận giá cả hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ”.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, việc hợp đồng mua bán nhà có nội dung “giá bán tính bằng USD” là vi phạm quy định pháp luật về ngoại hối.

2. Về đề nghị của ông liên quan đến việc thanh toán Hợp đồng.

- Điều 388 Bộ luật dân sự quy định: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự".

- Khoản 1 Điều 423 Bộ luật dân sự quy định: “Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

- Khoản 1 Điều 389 Bộ luật dân sự về các nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự quy định: “Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội ”.

Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, việc giao kết hợp đồng dân sự là thỏa thuận của các bên và các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng nhưng không được trái pháp luật. Do đó, liên quan đến đề nghị của ông về việc “ông có thể yêu cầu được thanh toán cho Sàn giao dịch theo tỷ giá ngày ký hợp đồng không”, Ngân hàng Nhà nước thấy rằng việc giao kết hợp đồng với nội dung “giá bán tính bằng USD” là vi phạm quy định pháp luật về quản lý ngoại hối trái với quy định tại Khoản 1 Điều 398 Bộ luật dân sự. Việc thanh toán số tiền còn lại của Hợp đồng do các bên thỏa thuận và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để b/c);
- Phó Thống đốc Lê Minh Hưng (để b/c);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
- Vụ Quản lý ngoại hối;
- Lưu VP, PC1.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đoàn Thái Sơn

 

Thuộc tính Công văn 497/NHNN-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu497/NHNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2012
Ngày hiệu lực03/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 497/NHNN-PC năm 2014 xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 497/NHNN-PC năm 2014 xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu497/NHNN-PC
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýĐoàn Thái Sơn
        Ngày ban hành03/12/2012
        Ngày hiệu lực03/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 497/NHNN-PC năm 2014 xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 497/NHNN-PC năm 2014 xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng

           • 03/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực