Công văn 4972/VPCP-KTTH

Công văn 4972/VPCP-KTTH năm 2016 về niên độ báo cáo thống kê và sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân so với cùng kỳ năm trước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4972/VPCP-KTTH báo cáo sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng bình quân với cùng kỳ năm trước 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4972/VPCP-KTTH
V/v niên độ báo cáo thống kê và sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân so với cùng kỳ năm trước

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3919/TTr-BKHĐT ngày 23 tháng 5 năm  2016 về việc thay đổi niên độ báo cáo thống kê hàng tháng và sử dụng Chỉ s giá tiêu dùng (CPI) bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Chủ trì, phi hp với các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thng kê Nhà nước để thay đổi niên độ báo cáo thống kê hàng tháng và thời gian phổ biến thông tin của một số chỉ tiêu thống kê. Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg thực hiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Chuẩn bị tài liệu, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016 về việc sử dụng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân so với cùng kỳ năm trước làm thước đo lạm phát của nền kinh tế thay cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 năm hiện hành so với tháng 12 năm trước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL;
- Lưu: VT
, KTTH (3), DH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4972/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4972/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2016
Ngày hiệu lực20/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4972/VPCP-KTTH báo cáo sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng bình quân với cùng kỳ năm trước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4972/VPCP-KTTH báo cáo sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng bình quân với cùng kỳ năm trước 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4972/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành20/06/2016
        Ngày hiệu lực20/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4972/VPCP-KTTH báo cáo sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng bình quân với cùng kỳ năm trước 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4972/VPCP-KTTH báo cáo sử dụng Chỉ số giá tiêu dùng bình quân với cùng kỳ năm trước 2016

           • 20/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực