Công văn 4975/TCT-KK

Công văn 4975/TCT-KK năm 2017 về khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4975/TCT-KK 2017 khai nộp thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4975/TCT-KK
V/v khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng
(Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, P.8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 169/DIC Corp - HĐQT đề ngày 23/8/2017 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng vướng mắc về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế:

“Điều 25. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế

3.... Trường hợp người nộp thuế có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này nhưng có hoạt động khai thác tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan quản lý thuế (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế) nơi phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên, chuyển nhượng bất động sản.”

- Điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư số 83/2013/NĐ-CP">156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:

"c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án...) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bát động sản.

- Điều 16, Điều 17 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng có dự án kinh doanh bất động sản dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng công ty thành lập đơn vị trực thuộc là Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng tại Vĩnh Phúc thì:

+ Về thuế giá trị gia tăng:

Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng tại Vĩnh Phúc thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng có trách nhiệm tính và tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp quý hoặc thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh (nếu có nhu cầu) đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên cho Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Kết thúc năm tính thuế, Tổng công ty làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý hoặc theo từng lần phát sinh theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 83/2013/NĐ-CP">156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, được sửa đổi bổ sung tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc (để t/h);
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa VT (để t/h);
- Vụ: CS, PC, QLT DNL;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4975/TCT-KK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4975/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/10/2017
Ngày hiệu lực 27/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4975/TCT-KK

Lược đồ Công văn 4975/TCT-KK 2017 khai nộp thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4975/TCT-KK 2017 khai nộp thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4975/TCT-KK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Thu Phương
Ngày ban hành 27/10/2017
Ngày hiệu lực 27/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4975/TCT-KK 2017 khai nộp thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

Lịch sử hiệu lực Công văn 4975/TCT-KK 2017 khai nộp thuế hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh

  • 27/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực