Công văn 498/BXD-KTTC

Công văn số 498/BXD-KTTC về việc hướng dẫn một số nội dung điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số 05/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 498/BXD-KTTC Hướng dẫn nội dung điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng TT 05/2008/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 498/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn một số nội dung điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số 05/2008/TT-BXD.

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1452/SXD-QLKTXD ngày 06/03/2008 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn một số nội dung điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng theo Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian qua, giá vật liệu xây dựng có biến động gây ảnh hướng đến tiến độ thi công các công trình xây dựng. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu. Việc xác định cụ thể biến động giá vật liệu xây dựng của công trình do chủ đầu tư và nhà thầu xác định và tự chịu trách nhiệm.

Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng bao gồm cả điều chỉnh tăng và điều chỉnh giảm. Dự toán chi phí xây dựng bổ sung xác định bằng cách tính bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp (điều chỉnh tăng đối với vật liệu tăng giá, điều chỉnh giảm đối với vật liệu giảm giá).

2. Việc điều chỉnh bổ sung dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng phải được thể hiện rõ trong nội dung hợp đồng xây dựng khi hai bên ký kết để làm cơ sở điều chỉnh, thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3. Đấu thầu hay chỉ định thầu là hình thức để lựa chọn nhà thầu. Đối với công trình đã đấu thầu và đã có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng xây dựng hoặc hợp đồng đang thực hiện (theo giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định) đều thực hiện điều chỉnh theo qui định tại Thông tư số 05/2008/TT-BXD.

4. Đối với hợp đồng đã thanh toán xong trong năm 2007 được hiểu là đã thanh toán hết giá hợp đồng xây dựng (trừ các khoản bảo hành theo qui định) thì không được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số 05/2008/TT-BXD; Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng mới thanh toán từng đợt, chưa thanh toán hết giá hợp đồng thì được điều chỉnh theo qui định tại Thông tư số 05/2008/TT-BXD.

5. Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo qui định tại Thông tư số 05/2008/TT-BXD do chủ đầu tư, nhà thầu xác định và tự chịu trách nhiệm. Các cơ quan quản lý có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện trong phạm vi chức năng, thẩm quyền được qui định.

6. Việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng theo Thông tư số 05/2008/TT-BXD đối với các hợp đồng đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định thành giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu cho khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007. Đối với các gói thầu, công trình chưa ký hợp đồng thì nội dung hợp đồng thực hiện theo qui định tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 498/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu498/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2008
Ngày hiệu lực21/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 498/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 498/BXD-KTTC Hướng dẫn nội dung điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng TT 05/2008/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 498/BXD-KTTC Hướng dẫn nội dung điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng TT 05/2008/TT-BXD
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu498/BXD-KTTC
     Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
     Người kýĐinh Tiến Dũng
     Ngày ban hành21/03/2008
     Ngày hiệu lực21/03/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 498/BXD-KTTC Hướng dẫn nội dung điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng TT 05/2008/TT-BXD

          Lịch sử hiệu lực Công văn 498/BXD-KTTC Hướng dẫn nội dung điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng TT 05/2008/TT-BXD

          • 21/03/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/03/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực