Công văn 4982/UBND-KT

Công văn 4982/UBND-KT năm 2020 về chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4982/UBND-KT 2020 chi phí cách ly y tế tập trung đối với trường hợp nhập cảnh Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4982/UBND-KT
V/v chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Y tế, Du lịch, Tài chính;
- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Công văn số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về chi phí cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam; xét đề nghị tại Công văn số 6339/CVLS:TC-YT ngày 01/10/2020 của Liên Sở: Tài chính - Y tế, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. Về chi phí cách ly:

a. Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.

b. Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí sau đây:

- Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày.

- Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày.

2. Về chi phí xét nghiệm, khám, chữa bệnh trong thời gian cách ly:

a. Về chi phí xét nghiệm:

Tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 là một nguồn tài chính của cơ sở y tế. Các cơ sở y tế có trách nhiệm sử dụng nguồn tài chính thu được theo quy định để thực hiện công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người nhập cảnh, đảm bảo không trùng lặp với các đối tượng ngân sách nhà nước cấp kinh phí để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

b. Về chi phí khám, điều trị bệnh Covid-19:

- Đối với người Việt Nam: Tiếp tục do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Đối với người nước ngoài: Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đang giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan sớm báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, sửa đổi khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho phù hợp với tình hình thực tế. Trong thời gian Bộ Y tế báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, sửa đổi khoản 2 Điều 48 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

c. Về chi phí khám, điều trị bệnh khác trong thời gian cách ly y tế tập trung:

- Đối với người có bảo hiểm y tế: Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệm bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; cá nhân tự chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có).

- Đối với người không có bảo hiểm y tế: Cá nhân tự chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mức giá do cấp có thẩm quyền quy định theo quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.

3. Yêu cầu tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải mua bảo hiểm y tế quốc tế có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam.

4. Về tổ chức thực hiện:

Các quy định nêu trên áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam và thực hiện cách ly tập trung từ ngày 01/9/2020.

Riêng về việc thu chi phí cách ly, chi phí xét nghiệm đối với trường hợp có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung thì thực hiện từ ngày 24/8/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7038/VPCP-KTTH ngày 24/8/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Các cơ sở cách ly có trách nhiệm thu chi phí và tổ chức tốt các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho người nhập cảnh.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế công lập rà soát nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng không thu chi phí xét nghiệm, đảm bảo không trùng lắp với các đối tượng nhập cảnh đã thu chi phí xét nghiệm theo quy định.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT; Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H,Giang, V.T.Anh;
Các phòng: KT, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4982/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4982/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2020
Ngày hiệu lực15/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4982/UBND-KT

Lược đồ Công văn 4982/UBND-KT 2020 chi phí cách ly y tế tập trung đối với trường hợp nhập cảnh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4982/UBND-KT 2020 chi phí cách ly y tế tập trung đối với trường hợp nhập cảnh Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4982/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành15/10/2020
        Ngày hiệu lực15/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4982/UBND-KT 2020 chi phí cách ly y tế tập trung đối với trường hợp nhập cảnh Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4982/UBND-KT 2020 chi phí cách ly y tế tập trung đối với trường hợp nhập cảnh Hà Nội

              • 15/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực