Công văn 4986/BYT-BH

Công văn 4986/BYT-BH báo cáo thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4986/BYT-BH báo cáo thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4986/BYT-BH
V/v báo cáo thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành.

 

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã nhận được Công văn của một số đơn vị, địa phương có ý kiến đề nghị giải quyết khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đặc  biệt là vướng mắc liên quan đến: công tác tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến hoạt động của các bệnh viện nhất là cơ sở khám chữa bệnh có vượt quỹ, vượt trần trong đó có việc nợ tiền thuốc bảo hiểm y tế.

Để có cơ sở xem xét, sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn của cơ sở khám chữa bệnh trong việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, các Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Bộ, Ngành:

1. Báo cáo những thuận lợi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đặc biệt là việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

2. Cung cấp số liệu theo biểu mẫu gửi kèm và đề xuất các giải pháp giải quyết những vướng mắc trong việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Báo cáo gửi về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế) bằng văn bản và file mềm theo địa chỉ [email protected] trước ngày 15/8/2012 để Vụ Bảo hiểm y tế tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);

- Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
Tống Thị Song Hương

 

Đơn vị: ……………………………………..

BÁO CÁO NHANH CÔNG TÁC THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ

(Kèm theo Báo cáo số ……./…./… Năm 2012)

Đơn vị tính: Lượt/triệu đồng

TT

Nội dung

Năm 2010

Năm 2011

1

Tổng số lượt KCB BHYT, trong đó:

 

 

 

Ngoại trú

 

 

 

Nội trú

 

 

 

KCB BHYT đa tuyến nội tỉnh

 

 

 

KCB BHYT đa tuyến ngoại tỉnh

 

 

2

Tổng Quỹ KCB BHYT

 

 

3

Tổng chi KCB BHYT

 

 

 

Ngoại trú

 

 

 

Nội trú

 

 

 

KCB BHYT đa tuyến nội tỉnh

 

 

 

KCB BHYT đa tuyến ngoại tỉnh

 

 

4

Số đơn vị đề nghị thanh toán

 

 

5

Số chi phí KCB BHYT sau thẩm định

 

 

6

Số được chấp nhận thanh toán, trong đó:

 

 

 

Số đã được chuyển tiền

 

 

 

Số chưa được chuyển tiền

 

 

7

Cân đối Quỹ KCB BHYT

 

 

8

Số kết dư Quỹ định suất KCB BHYT, trong đó:

 

 

 

Số đã được thanh toán

 

 

 

Số chưa được thanh toán

 

 

9

Số vượt Quỹ định suất KCB BHYT, trong đó

 

 

 

Số đã được thanh toán

 

 

 

Số chưa được thanh toán

 

 

 

Số không được thanh toán

 

 

10

Số vượt trần thanh toán tuyến 2, trong đó

 

 

 

Số đã được thanh toán

 

 

 

Số chưa được thanh toán

 

 

 

Số không được thanh toán

 

 

 

 

……., ngày …. tháng … năm 2012
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4986/BYT-BH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4986/BYT-BH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2012
Ngày hiệu lực02/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4986/BYT-BH báo cáo thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4986/BYT-BH báo cáo thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4986/BYT-BH
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTống Thị Song Hương
        Ngày ban hành02/08/2012
        Ngày hiệu lực02/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4986/BYT-BH báo cáo thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4986/BYT-BH báo cáo thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

             • 02/08/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/08/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực