Công văn 4987/UBND-XD

Công văn 4987/UBND-XD năm 2013 về tổ chức, thực hiện quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Công văn 4987/UBND-XD năm 2013 sử dụng vật liệu xây không nung trong xây dựng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4987/UBND-XD
V/v tổ chức, triển khai thực hiện quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Lâm Đồng.

 

Thực hiện văn bản số 1433/BXD-VLXD ngày 12/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét văn bản số 690/TT-SXD ngày 15/8/2013 của Sở Xây dựng về việc sử dụng vật liệu xây không nung cho các công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Sở Xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

b) Phổ biến và hướng dẫn cụ thể các tiêu chuẩn, định mức, quy định kỹ thuật về vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh để chủ đầu tư và các đơn vị liên quan của các công trình sử dụng vốn ngân sách có căn cứ điều chỉnh hồ sơ thiết kế - dự toán.

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người tiêu dùng về những ưu điểm của vật liệu xây không nung, qua đó đẩy mạnh việc sử dụng sản phẩm này trên địa bàn tỉnh.

d) Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các sở ngành và địa phương việc tổ chức thực hiện chỉ thị số 06/2012/CT-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh; định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng căn cứ quy định hiện hành, triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường, xúc tiến thương mại, đảm bảo đủ nguồn cung cấp vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương thẩm định, công bố giá các loại vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát những dự án đầu tư được phê duyệt sau ngày 15/01/2013 mà việc chuyển đổi sử dụng vật liệu xây không nung vượt tổng mức đầu tư thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án điều chỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT;
- Các sở: KH&CN, TN&MT; LĐTBXH;
- LĐVP, CV: CN, XD1;
- Lưu: VT, XD2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4987/UBND-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4987/UBND-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2013
Ngày hiệu lực26/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4987/UBND-XD năm 2013 sử dụng vật liệu xây không nung trong xây dựng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4987/UBND-XD năm 2013 sử dụng vật liệu xây không nung trong xây dựng Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4987/UBND-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành26/08/2013
        Ngày hiệu lực26/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4987/UBND-XD năm 2013 sử dụng vật liệu xây không nung trong xây dựng Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4987/UBND-XD năm 2013 sử dụng vật liệu xây không nung trong xây dựng Lâm Đồng

           • 26/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực