Công văn 4989/LĐTBXH-TCCB

Công văn 4989/LĐTBXH-TCCB về đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Biên tập viên chính, Phóng viên chính năm 2016 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4989/LĐTBXH-TCCB dự thi thăng hạng chức danh Biên tập viên chính Phóng viên chính 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 4989/LĐTBXH-TCCB
V/v đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Biên tập viên chính, Phóng viên chính năm 2016

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tạp chí Lao động - Xã hội;
- Tạp chí Gia đình và Trẻ em;
- Báo Lao động và Xã hội;
- Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông.

 

Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 4257/BTTTT-TCCB ngày 01/12/2016 hướng dẫn Tổ chức thi thăng hạng chức danh Biên tập viên, Phóng viên năm 2016, trong đó quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện dự thi; hình thức, nội dung và thời gian thi; hồ sơ, thủ tục dự thi và các nội dung khác liên quan đến kỳ thi. Bộ sao gửi Công văn hướng dẫn và các biểu mẫu và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo thực hiện, cụ thể:

1. Thông báo công khai nội dung Công văn số 4257/BTTTT-TCCB ngày 01/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị.

2. Chỉ xem xét, cử công chức, viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp: Biên tập viên chính, Phóng viên chính đối với công chức, viên chức đã được Bộ, Thủ trưởng đơn vị bổ nhiệm theo phân cấp vào chức danh nghề nghiệp Biên tập viên (hạng III) - mã số V.11.01.03, Phóng viên (hạng III) - mã số V.11.02.06. Công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chun theo quy định được đăng ký dự thi, chịu trách nhiệm về tính chính xác và nội dung hồ sơ đăng ký dự thi.

3. Căn cứ vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu sử dụng và khả năng đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 9 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ, điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên tập viên chính, Phóng viên chính, đơn vị lập danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (theo mẫu số 01, 02, 03 Công văn số 4257/BTTT-TCCB ngày 01/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông) và gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/12/2016 (theo dấu công văn đến) kèm theo:

a) Báo cáo thực trạng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức hiện có của đơn vị;

b) Hồ sơ đăng ký dự thi của từng công chức, viên chức.

Quá thời hạn trên, việc chậm trễ thủ tục đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Biên tập viên chính, Phóng viên chính năm 2016 hoàn toàn do đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm.

Bộ thông báo để đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Thứ trưởng Đào Hồng Lan (để b/c);
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trịnh Minh Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4989/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4989/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2016
Ngày hiệu lực12/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4989/LĐTBXH-TCCB dự thi thăng hạng chức danh Biên tập viên chính Phóng viên chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4989/LĐTBXH-TCCB dự thi thăng hạng chức danh Biên tập viên chính Phóng viên chính 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4989/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành12/12/2016
        Ngày hiệu lực12/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4989/LĐTBXH-TCCB dự thi thăng hạng chức danh Biên tập viên chính Phóng viên chính 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4989/LĐTBXH-TCCB dự thi thăng hạng chức danh Biên tập viên chính Phóng viên chính 2016

           • 12/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực