Công văn 4996/BTC-NSNN

Công văn 4996/BTC-NSNN năm 2014 xin ý kiến tham gia việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách, hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới tại Quyết định 289/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4996/BTC-NSNN 2014 xin ý kiến bỏ chính sách hỗ trợ dầu thắp sáng đồng bào dân tộc thiểu số


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4996/BTC-NSNN
V/v xin ý kiến tham gia về việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách, hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới tại Quyết định số 289/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 18/03/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 289/QĐ-TTg về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân, trong đó quy định: "Cấp bằng tiền tương đương 5 lít dầu hỏa/năm (dầu thắp sáng) cho các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới". Đồng thời, ngày 19/12/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2409/QĐ-TTg quy định các hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia được hỗ trợ tiền điện mức 30.000 đồng/hộ/tháng.

Theo đó, việc thực hiện hỗ trợ đồng thời 02 chính sách, dẫn đến trùng lắp về đối tượng: Các hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách là hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới được hưởng cả 02 chế độ (hỗ trợ 05 lít dầu hỏa thắp sáng/hộ/năm, tương đương 113.150 đồng/hộ/năm; hỗ trợ tiền điện 30.000đ/hộ/tháng, tương đương 360.000đồng/hộ/năm). Qua kiểm tra cho thấy các địa phương thực hiện chưa thống nhất, có địa phương thực hiện đồng thời cả 02 chính sách (vừa hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng nơi không có điện lưới, vừa hỗ trợ tiền điện), có địa phương chỉ thực hiện hỗ trợ tiền điện, không hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng nơi không có điện lưới.

Từ tình hình trên, để thống nhất và tránh trùng lắp việc thực hiện chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho hộ nghèo ở những nơi đã thực hiện Quyết định số 2409/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, Bộ Tài chính dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bãi bỏ chính sách hỗ trợ 05 lít dầu hỏa thắp sáng/hộ/năm cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ chính sách, hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ (đối với số kinh phí hỗ trợ 05 lít dầu hỏa thắp sáng bố trí trong số bổ sung cân đối ngân sách địa phương, đề nghị các địa phương bố trí để tăng nguồn thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương).

Đề nghị Tỉnh (thành phố) có ý kiến tham gia, gửi về Bộ Tài chính (Vụ Ngân sách nhà nước) trước ngày 28/4/2014 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh (TP) trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Thuộc tính Công văn 4996/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4996/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2014
Ngày hiệu lực17/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4996/BTC-NSNN 2014 xin ý kiến bỏ chính sách hỗ trợ dầu thắp sáng đồng bào dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4996/BTC-NSNN 2014 xin ý kiến bỏ chính sách hỗ trợ dầu thắp sáng đồng bào dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4996/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành17/04/2014
        Ngày hiệu lực17/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4996/BTC-NSNN 2014 xin ý kiến bỏ chính sách hỗ trợ dầu thắp sáng đồng bào dân tộc thiểu số

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4996/BTC-NSNN 2014 xin ý kiến bỏ chính sách hỗ trợ dầu thắp sáng đồng bào dân tộc thiểu số

           • 17/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực