Công văn 49TCT/PCCS

Công văn số 49TCT/PCCS về việc thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 49TCT/PCCS thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 49TCT/PCCS
V/v: thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 1436 CT/TT&HT ngày 28/10/2004 của Cục thuế tỉnh Nam Định về thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 15, Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Duy tu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình”  thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên và hồ sơ gửi kèm theo công văn số 1436 CT/TT&HT ngày 28/10/2004 của Cục thuế tỉnh Nam Định thì việc xây dựng công trình tranh mỹ thuật đặt tại công viên Vị Hoàng không bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo mà bằng nguồn vốn của Nhà nước nên phải nộp thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10% theo quy định tại Điểm 3.14, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 49TCT/PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu49TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2005
Ngày hiệu lực06/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 49TCT/PCCS thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 49TCT/PCCS thuế giá trị gia tăng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu49TCT/PCCS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýPhạm Duy Khương
       Ngày ban hành06/01/2005
       Ngày hiệu lực06/01/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 49TCT/PCCS thuế giá trị gia tăng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 49TCT/PCCS thuế giá trị gia tăng

          • 06/01/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/01/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực