Công văn 50/BXD-HĐXD

Công văn 50/BXD-HĐXD năm 2019 về trình tự thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 50/BXD-HĐXD 2019 trả lời về trình tự điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/BXD-HĐXD
V/v trả lời kiến nghị của công dân Quản Hữu Quân

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 943/VPCP-ĐMDN ngày 31/01/2019 ca Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp câu hỏi của công dân Quản Hữu Quân có hỏi về trình tự thực hiện điều chnh dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các trường hợp điều chnh thiết kế được quy định tại Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Việc điều chỉnh thiết kế, phát sinh khối lượng phải được các bên có liên quan (chủ đầu tư đơn vị giám sát, đơn vị thi công, đơn vị thiết kế) xác nhận tại hiện trường. Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư về các nội dung điều chnh. Trường hợp điều chnh thiết kế dẫn đến phải điều chnh dự án được quy định tại Khoản 1 Điều 61 Luật Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ hướng dẫn công dân Quản Hữu Quân nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLKT(NTL-04).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Hoàng Quang Nhu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 50/BXD-HĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu50/BXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2019
Ngày hiệu lực06/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 50/BXD-HĐXD 2019 trả lời về trình tự điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 50/BXD-HĐXD 2019 trả lời về trình tự điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu50/BXD-HĐXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýHoàng Quang Nhu
        Ngày ban hành06/03/2019
        Ngày hiệu lực06/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 50/BXD-HĐXD 2019 trả lời về trình tự điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 50/BXD-HĐXD 2019 trả lời về trình tự điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

             • 06/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực