Công văn 50/UBDT-CSDT

Công văn 50/UBDT-CSDT năm 2015 về hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 50/UBDT-CSDT hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/UBDT-CSDT
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT cho người dân tộc

Hà Ni, ngày 19 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Phúc đáp Công văn số 452/BDT-CS ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Ban Dân tộc tỉnh Đng Nai về việc xin ý kiến để thực hiện chính sách BHYT cho người dân tộc; Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Điểm h, khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế: “Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiu s đang sinh sng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sng tại xã đảo, huyện đảo”. Như vậy, địa bàn được hưởng chính sách xác định như sau: Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thực hiện theo Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các đơn vị hành chính vùng khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 (trong đó, thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III là địa bàn thực hiện chính sách bảo him y tế).

Riêng tỉnh Đồng Nai hiện nay không còn xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn mà chỉ còn 02 ấp đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực I theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT; như vậy, 02 ấp này vẫn thuộc diện được cấp thẻ bảo him y tế miễn phí theo quy định tại Luật Bảo him y tế sửa đi, bổ sung.

Trên đây là ý kiến của Ủy ban Dân tộc gửi Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai làm căn cứ thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Thứ trưởng, PCN Sơn Phước Hoan (b/c);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Cm Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 50/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu50/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2015
Ngày hiệu lực19/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 50/UBDT-CSDT hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 50/UBDT-CSDT hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu50/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýCầm Văn Thanh
        Ngày ban hành19/01/2015
        Ngày hiệu lực19/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 50/UBDT-CSDT hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc

            Lịch sử hiệu lực Công văn 50/UBDT-CSDT hướng dẫn thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người dân tộc

            • 19/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực