Công văn 500/UBCK-TTr

Công văn số 500/UBCK-TTr về việc thực hiện quy định pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 500/UBCK-TTr thực hiện quy định pháp luật chào bán chứng khoán ra công chúng


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 500/UBCK-TTr
V/v thực hiện quy định pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ
- Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Luật Chứng khoán đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007. Trong năm 2007, đã có 190 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đã tự ý thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng mà không đăng ký với UBCKNN và không tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ chưa đủ điều kiện để thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, cụ thể: chưa đáp ứng điều kiện về mức vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng; chưa đáp ứng các điều kiện quy định về kinh doanh có lãi, không có lỗ luỹ kế hoặc chưa có đủ phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán.

Cho đến nay, chưa thể thống kê đầy đủ số lượng các doanh nghiệp đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN theo quy định của Luật Chứng khoán. Đặc biệt, từ đầu năm 2007 đến nay, UBCKNN đã phát hiện và xử lý rất nhiều trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện nhưng vẫn thực hiện chào bán.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, UBCKNN thông báo tới các Bộ, ngành, địa phương và yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn, các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng. Các doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng, không đáp ứng các điều kiện về chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của Luật Chứng khoán thì không được thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng. Sau thời điểm ngày 01/4/2008, doanh nghiệp nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBCKNN thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp biết và nghiêm chỉnh thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu VP, TT.

CHỦ TỊCH
Vũ Bằng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 500/UBCK-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu500/UBCK-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực28/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 500/UBCK-TTr thực hiện quy định pháp luật chào bán chứng khoán ra công chúng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 500/UBCK-TTr thực hiện quy định pháp luật chào bán chứng khoán ra công chúng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu500/UBCK-TTr
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýVũ Bằng
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực28/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 500/UBCK-TTr thực hiện quy định pháp luật chào bán chứng khoán ra công chúng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 500/UBCK-TTr thực hiện quy định pháp luật chào bán chứng khoán ra công chúng

             • 28/03/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/03/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực