Công văn 5000/TCT-DNL

Công văn 5000/TCT-DNL năm 2018 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho chương trình marketing do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5000/TCT-DNL 2018 xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho chương trình marketing


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5000/TCT-DNL
V/v: xuất hóa đơn GTGT cho chương trình marketing

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3119B/2018/TMV của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (sau đây gọi tắt là TMV) nêu vướng mắc về hóa đơn, chứng từ cho chương trình hỗ trợ hoạt động Marketing cho Đại lý Toyota. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hoá, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hoá đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hoá, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.”

- Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp TMV có thỏa thuận chi bằng tiền cho các cơ sở kinh doanh là các Đại lý Toytota để các cơ sở kinh doanh này thực hiện các hoạt động marketing, quảng cáo hình ảnh thương hiệu cho TMV thì các cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT và thực hiện khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Các khoản chi của TMV bằng tiền cho các cơ sở kinh doanh theo hóa đơn nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Ô tô Toyota Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS;
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5000/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5000/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5000/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 5000/TCT-DNL 2018 xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho chương trình marketing


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5000/TCT-DNL 2018 xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho chương trình marketing
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5000/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành12/12/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5000/TCT-DNL 2018 xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho chương trình marketing

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5000/TCT-DNL 2018 xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho chương trình marketing

              • 12/12/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực