Công văn 5006/VPCP-PL

Công văn số 5006/VPCP-PL về việc bổ sung Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5006/VPCP-PL bổ sung Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5006/VPCP-PL
V/v bổ sung Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 6431/BCT-KHCN ngày 25 tháng 7 năm 2008 về Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Công Thương làm việc với Bộ Tư pháp bổ sung Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009. Bộ Tư pháp báo cáo việc bổ sung Dự án Luật này trong Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2009, trình Chính phủ xem xét tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- TTg và các Phó TTg;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, PL (5), TL 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Thuộc tính Công văn 5006/VPCP-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5006/VPCP-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2008
Ngày hiệu lực31/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5006/VPCP-PL

Lược đồ Công văn 5006/VPCP-PL bổ sung Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5006/VPCP-PL bổ sung Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5006/VPCP-PL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành31/07/2008
        Ngày hiệu lực31/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5006/VPCP-PL bổ sung Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5006/VPCP-PL bổ sung Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

              • 31/07/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/07/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực