Công văn 5008/VPCP-KTTH

Công văn 5008/VPCP-KTTH năm 2016 xây dựng dự thảo Quyết định quy định danh mục, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5008/VPCP-KTTH xây dựng dự thảo quyết định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5008/VPCP-KTTH
V/v xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính ph quy định danh mục, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4563/BKHĐT-TCTK ngày 13 tháng 6 năm 2016 về việc lùi thời gian trình Thủ tưng Chính phủ ban hành Quyết định quy định danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, Phó Thủ tưng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào nội dung dự thảo Nghị định quy định nội dung ch tiêu thống kê thuộc hệ thống ch tiêu thống kê quốc gia, khẩn trương hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ngay sau khi Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống ch tiêu thống kê quc gia được Chính phủ ban hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ (để báo cáo)
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3). DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5008/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5008/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2016
Ngày hiệu lực21/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5008/VPCP-KTTH xây dựng dự thảo quyết định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5008/VPCP-KTTH xây dựng dự thảo quyết định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5008/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành21/06/2016
        Ngày hiệu lực21/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5008/VPCP-KTTH xây dựng dự thảo quyết định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5008/VPCP-KTTH xây dựng dự thảo quyết định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh huyện xã 2016

              • 21/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực