Công văn 501/BHXH-ST

Công văn 501/BHXH-ST năm 2016 về tính thời gian công tác tại xã, phường, để hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 501/BHXH-ST tính thời gian công tác xã phường hưởng bảo hiểm xã hội 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/BHXH-ST
V/v tính thời gian công tác tại xã, phường, để hưởng BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành ph Đà Nng.

Trả li Công văn s 96/BHXH-CST ngày 15/01/2016 ca Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nng về vic tính thời gian công tác ti xã, phường từ tháng 4/1975 đến tháng 10/2003 cho ông Phạm Văn Hồng để hưởng BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ý kiến như sau:

Căn cứ theo công văn, trường hợp ông Phạm Văn Hồng có quá trình công tác: từ tháng 4/1975 đến tháng 10/2003 giữ chức danh quy định tại Nghị định s09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và có đóng BHXH từ tháng 01/1998 đến tháng 9/1998 (theo Danh sách lao động tiền lương trích nộp BHXH năm 1998 của phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu lập năm 1998 - Biểu: 2A-TXP ngày 02/12/1998 có xác nhận của Phòng Tổ chức chính quyền quận Liên Chiểu và BHXH quận Liên Chiểu).

Theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 6, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của B Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cụ thể tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục I Công văn số 3188/BHXH-CĐCS ngày 30/7/2010 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện BHXH đi với cán bộ, công chức xã theo Nghị định s92/2009/NĐ-CP thì thời gian công tác tại xã từ tháng 4/1975 đến tháng 9/1998 của ông Phạm Văn Hồng được cấp sổ BHXH.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nng kiểm tra hồ sơ của ông Hồng, căn cứ nội dung nêu trên hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động và người lao động thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh (để b/c);
- Lưu: VT, ST (2b).

TL. TNG GIÁM ĐC
TRƯỞNG BAN SỔ - THẺ
Chu Minh Tộ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 501/BHXH-ST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu501/BHXH-ST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2016
Ngày hiệu lực18/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 501/BHXH-ST tính thời gian công tác xã phường hưởng bảo hiểm xã hội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 501/BHXH-ST tính thời gian công tác xã phường hưởng bảo hiểm xã hội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu501/BHXH-ST
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýChu Minh Tộ
        Ngày ban hành18/02/2016
        Ngày hiệu lực18/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 501/BHXH-ST tính thời gian công tác xã phường hưởng bảo hiểm xã hội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 501/BHXH-ST tính thời gian công tác xã phường hưởng bảo hiểm xã hội 2016

           • 18/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực