Công văn 5010/TCHQ-GSQL

Công văn 5010/TCHQ-GSQL năm 2016 về vướng mắc thực hiện Thông tư 207/2015/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5010/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 207/2015/TT-BTC sử dụng mẫu MSR 2016


BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5010/TCHQ-GSQL
V/v vưng mắc thực hiện thông tư số 207/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 912/HQHCM-GSQL ngày 14/4/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 207/2015/TT-BTC Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho doanh nghiệp sử dụng mẫu MSR (Manual Duty Free Sales Records) thay cho phiếu xuất kho và phiếu giao nhận hàng hóa.

2. Trong trường hợp doanh nghiệp không lập phiếu nhập kho thì công chức hải quan giám sát kho hàng miễn thuế thực hiện kiểm tra, giám sát hàng vào kho và xác nhận trên mẫu MSR bên cạnh xác nhận của cơ quan hải quan bộ phận giám sát sân đỗ (Post- Flight Customs).

Tổng cục Hải quan trả lời đ Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5010/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5010/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5010/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 207/2015/TT-BTC sử dụng mẫu MSR 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5010/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 207/2015/TT-BTC sử dụng mẫu MSR 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5010/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5010/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 207/2015/TT-BTC sử dụng mẫu MSR 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5010/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 207/2015/TT-BTC sử dụng mẫu MSR 2016

             • 01/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực