Công văn 5015/VPCP-NN

Công văn 5015/VPCP-NN năm 2018 kết quả khảo sát về nông nghiệp sản xuất quy mô lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5015/VPCP-NN 2018 kết quả khảo sát về nông nghiệp sản xuất quy mô lớn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5015/VPCP-NN
V/v kết quả khảo sát về nông nghiệp sản xuất quy mô lớn

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương.

Về đề nghị của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 15/TTr-TTV ngày 07 tháng 5 năm 2018 báo cáo kết quả khảo sát về nền nông nghiệp sản xuất quy mô lớn (xin sao gửi kèm theo), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, xử lý các nội dung do Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nêu tại văn bản trên; báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TP, GTVT, KHCN, TNMT;
- UBND các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang;
- Tổ tư vấn kinh tế của TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, CN; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN (3b).THANH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5015/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5015/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2018
Ngày hiệu lực29/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5015/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 5015/VPCP-NN 2018 kết quả khảo sát về nông nghiệp sản xuất quy mô lớn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5015/VPCP-NN 2018 kết quả khảo sát về nông nghiệp sản xuất quy mô lớn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5015/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành29/05/2018
        Ngày hiệu lực29/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5015/VPCP-NN 2018 kết quả khảo sát về nông nghiệp sản xuất quy mô lớn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5015/VPCP-NN 2018 kết quả khảo sát về nông nghiệp sản xuất quy mô lớn

              • 29/05/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/05/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực