Công văn 5017/BNN-KHCN

Công văn 5017/BNN-KHCN năm 2013 đề nghị ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5017/BNN-KHCN 2013 đề nghị ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo vệ thực vật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5017/BNN-KHCN
V/v đề nghị ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia BVTV

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được thông báo kết quả thẩm định của Quý Tổng cục đối với 10 tiêu chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực Bảo vệ thực vật chuẩn bị ban hành năm 2013 (danh sách kèm theo). Đến nay các Tiêu chuẩn trên đã được đơn vị hoàn chỉnh, bổ sung theo ý kiến đóng góp của Tổng cục và đã được thống nhất thông qua.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ chấp thuận ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia trên kịp thời phục vụ sản xuất./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VT Vụ KHCN (để b/c);
- Lưu VT, KHCN (5 bản)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh

 

DANH SÁCH

TCVN VỀ LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Kèm theo Công văn số 5017/BNN-KHCN ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Nông sản có nguồn gốc thực vật - Phương pháp xác định đa dư lượng thuốc BVTV nhóm Lyerthroide (Bifenthrin, Fenpropathrin, Cyhalothrin, Permethrin, Cypermethrin, Fenvalerate, Deltamethrin).

2. Nông sản có nguồn gốc thực vật - Phương pháp xác định dư lượng thuốc BVTV Glyphosate.

3. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Copper hydroxide - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

4. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Copper oxychloride - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

5. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Copper sulphate - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

6. Thuốc BVTV chứa hoạt chất Coprous oxide - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

7. Thuốc BVTV có chứa hoạt chất Atrazine - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

8. Thuốc BVTV có chứa hoạt chất Propanil - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

9. Thuốc BVTV có chứa hoạt chất Phenthoate - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

10. Thuốc Bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Oxolinic acid - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5017/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5017/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2013
Ngày hiệu lực28/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5017/BNN-KHCN 2013 đề nghị ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo vệ thực vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5017/BNN-KHCN 2013 đề nghị ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo vệ thực vật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5017/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Tấn Hinh
        Ngày ban hành28/10/2013
        Ngày hiệu lực28/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5017/BNN-KHCN 2013 đề nghị ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo vệ thực vật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5017/BNN-KHCN 2013 đề nghị ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo vệ thực vật

              • 28/10/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/10/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực