Công văn 502/TCT-HT

Công văn số 502/TCT-HT về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 502/TCT-HT kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 502/TCT-HT
V/v Kê khai thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4152/NHNo-TCKT ngày 10/12/2007 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về khai thuế TNDN:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc”.

Căn cứ quy định trên, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế là đơn vị hạch toán phụ thuộc (không xác định được thu nhập chịu thuế) thì Chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN tại Thừa Thiên Huế; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. 

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam được biết ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 502/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu502/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2008
Ngày hiệu lực17/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 502/TCT-HT kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 502/TCT-HT kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu502/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành17/01/2008
        Ngày hiệu lực17/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 502/TCT-HT kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 502/TCT-HT kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

            • 17/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực