Công văn 502/VPCP-KTTH

Công văn 502/VPCP-KTTH nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 502/VPCP-KTTH nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 502/VPCP-KTTH
V/v nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 7918/BYT-KH-TC ngày 08 tháng 12 năm 2011 về việc nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý nâng mức hỗ trợ cho người thuộc hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế lên 70% từ năm 2012 theo đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 7918/BYT-KH-TC nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Vũ Văn Ninh;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KGVX, PL, TKBT;

- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Thuộc tính Công văn 502/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu502/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2012
Ngày hiệu lực30/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 502/VPCP-KTTH nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 502/VPCP-KTTH nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu502/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành30/01/2012
        Ngày hiệu lực30/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 502/VPCP-KTTH nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

              Lịch sử hiệu lực Công văn 502/VPCP-KTTH nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

              • 30/01/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/01/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực