Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC

Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC về chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC 2019 tổng kết triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động người có công


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5024/LĐTBXH-KHTC
V/v chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Bộ yêu cu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị báo cáo với nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019

1. Kết quả thực hiện các đề án Bộ được giao trong Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 trong phạm vi cả nước theo lĩnh vực quản lý nhà nước do đơn vị quản lý. Việc đánh giá cần bảo đảm đúng thực chất, sát tình hình thực tế và làm nổi bật những kết quả đã đạt được (trong đó, so sánh kết quả thực hiện với kế hoạch đã đề ra và với kết quả thực hiện năm 2018); đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020

1. Chỉ tiêu phấn đấu năm 2020: Việc đề xuất các chỉ tiêu phấn đấu của năm 2020 cần bám sát các chỉ tiêu Quốc hội giao, các chỉ tiêu ngành trong kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; đảm bảo phản ánh tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, có khả năng thu thập, theo dõi liên tục, đánh giá định kỳ.

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2020

Các đơn vị căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 29/7/2016 về ban hành Chương trình hành động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019 và 4 năm 2016 - 2019; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, để xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2020; trong đó, đề xuất các nội dung trọng tâm, giải pháp đột phá, phù hp với tình hình thực tiễn của đất nước, của ngành và đảm bảo khả thi trong triển khai thực hiện.

Báo cáo của đơn vị cần viết ngắn gọn (không quá 10 trang), gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ) trước ngày 20/12/2019 để tổng hp (đồng thời gửi theo hộp thư điện tử: phongkh@molisa.gov.vn).

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung xây dựng Báo cáo đảm bảo đầy đủ nội dung, chất lượng và đúng tiến độ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5024/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2019
Ngày hiệu lực25/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC 2019 tổng kết triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động người có công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC 2019 tổng kết triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động người có công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5024/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Tấn Dũng
        Ngày ban hành25/11/2019
        Ngày hiệu lực25/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC 2019 tổng kết triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động người có công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5024/LĐTBXH-KHTC 2019 tổng kết triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động người có công

           • 25/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực