Công văn 5027/TCT-CS

Công văn 5027/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất cơ sở hoạt động xã hội hoá giáo dục do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5027/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất cơ sở hoạt động xã hội hoá giáo dục


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5027/TCT-CS
V/v ưu đãi tiền sử dụng đất cơ sở hoạt động xã hội hoá giáo dục

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 18586/CT-THVNDT ngày 27/10/2009 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi tiền sử dụng đất theo chính sách khuyến khích xã hội hoá giáo dục, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết f, điểm 5, Mục XIII, Thông tư số 69/2008/NĐ-CP \">135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường, quy định nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: ":f) Căn cứ hướng dẫn cụ thể của Thông tư này và các văn bản hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành theo quy định tại Khoản 10 Điều 17 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ban hành chế độ quy định ưu đãi cụ thể về giao đất, cho thuê đất, mức hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án xã hội hoá... phù hợp với yêu cầu phát triển của từng lĩnh vực ở địa phương và bố trí nguồn kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ các cơ sở thực hiện xã hội hoá vào dự toán ngân sách địa phương hàng năm.

- Những chế độ chính sách do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định ưu đãi tại Mục IV; Mục V và Mục VII của Thông tư này, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần báo cáo xin ý kiến Hội đồng nhân dân trước khi ban hành."

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn đơn vị nếu có hoạt động trong lĩnh vực xã hội hoá thì cần báo cáo UBND thành phố Hà Nội căn cứ quy định của các Bộ, ngành hướng dẫn về chính sách khuyến khích xã hội hoá để quyết định theo thẩm quyền. Đối với dự án Trường tiểu học và THCS chất lượng cao Mùa Xuân thuộc Công ty CP tập đoàn SSG nếu đáp ứng về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, thì cơ quan thuế tham mưu trình UBND thành phố Hà Nội để ban hành chế độ ưu đãi về đất và theo dõi quản lý quá trình thực hiện dự án theo đúng tiêu chuẩn quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 5027/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5027/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2009
Ngày hiệu lực 07/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5027/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất cơ sở hoạt động xã hội hoá giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5027/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất cơ sở hoạt động xã hội hoá giáo dục
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5027/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 07/12/2009
Ngày hiệu lực 07/12/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5027/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất cơ sở hoạt động xã hội hoá giáo dục

Lịch sử hiệu lực Công văn 5027/TCT-CS ưu đãi tiền sử dụng đất cơ sở hoạt động xã hội hoá giáo dục

  • 07/12/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/12/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực