Công văn 5029/BHXH-CST

Công văn 5029/BHXH-CST năm 2013 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5029/BHXH-CST năm 2013 đăng ký khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5029/BHXH-CST
V/v đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

Thực hiện công văn 2032/BHXH-NVGĐ1 về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT. Phòng Cấp sổ, thẻ thông báo danh sách đăng ký vào các cơ sở y tế các nhóm đối tượng trong quý 1/2014 theo danh sách đính kèm.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội quận, huyện truy cập vào trang web www.bhxhtphcm.gov.vn hoặc trên đường truyền FTP và thông báo cho các đơn vị, các đại lý xã phường để thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Trang web BHXH TP;
- Lưu VT, P.CST(3)

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

 

BẢNG TNG HỢP VIỆC CP THẺ BHYT BAN ĐU THEO TỪNG NHÓM TẠI CÁC CƠ SỞ KCB

Quý I/2014

1. Các cơ s KCB tuyến trung ương

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

Ghi chú

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

ĐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG THÊM

1

Bệnh viện Thống Nhất

025

Được cấp

Không

Được cấp

Không

Được cấp

Không

học sinh, sinh viên trên 15 tui

2

Bệnh viện 30/4

011

Được cp

Không

Được cấp

Không

Được cấp

Không

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi

3

Bệnh viện 175

034

Không

Không

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

 

2. Các cơ sở KCB công lập trực thuộc Sở Y tế

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

 

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

 

1

Bệnh viện Nguyễn Trãi

014

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi

2

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

013

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

3

Bệnh viện Nhân dân Gia Định

030

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

4

Bệnh viện nhân dân 115

024

Không

Không

Không

Không

Không

Không

 

5

Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương

026

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi

6

Bệnh viện An Bình

012

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

7

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn

001

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

8

Bệnh viện đa khoa Bưu Điện

023; 044; 008

Chnhận đối tượng nhân viên, hưu trí, học sinh, sinh viên ngành bưu chính viễn thông

Không

Chnhận đối tượng nhân viên, hưu trí, học sinh, sinh viên ngành bưu chính viễn thông

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi của ngành bưu chính viễn thông

9

Bệnh viện đa khoa khu vực ThĐức

036

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

10

Bệnh viện điều dưỡng phcn điều trị bệnh nghề nghiệp

020

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

11

Bệnh viện Quận Thủ Đức

037

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

 

Trạm y tế phường Linh Chiu - Quận ThĐức

104

Không hạn chế

 

12

Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi

040

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

 

Trạm y tế xã Phuớc Vĩnh An - Huyện Củ Chi

344

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Tân Thạnh Đông - Huyện Củ Chi

348

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Thái Mỹ - Huyện Củ Chi

345

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Bình Mỹ - Huyện Củ Chi

349

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Hoà Phú - Huyện Củ Chi

347

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Tân An Hội - Huyện Củ Chi

343

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Trung Lập Thương - Huyện Củ Chi

334

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Trung Lập Hạ - Huyện C Chi

339

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Tân Thạnh Tây - Huyện Củ Chi

346

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Trung An - Huyện Củ Chi

340

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi

350

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Tân Thông Hội - Huyện C Chi

351

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Phước Thạnh - Huyện Củ Chi

341

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế thị trấn Củ Chi - Huyện Củ Chi

331

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Phước Hiệp - Huyện C Chi

342

Không hạn chế

 

13

Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn

041

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Bà Đim - H. Hóc Môn

363

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Đông Thạnh - H. Hóc Môn

355

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Nhị Bình - H. Hóc Môn

354

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Tân Hiệp - H. Hóc Môn

353

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Tân Thới Nhì - H. Hóc Môn

356

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Tân Xuân - H. Hóc Môn

359

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Thị trấn Hóc Môn - H. Hóc Môn

352

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Thới Tam Thôn - H. Hóc Môn

357

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế Trung Chánh - H. Hóc Môn

361

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Xuân Thới Đông - H. Hóc Môn

360

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Xuân Thới Sơn - H. Hóc Môn

358

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Xuân Thới Thượng - H. Hóc Môn

362

Không hạn chế

 

14

Bệnh viện Quận 1

051; 004

Được cấp

Được cp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

15

Bệnh viện Quận 2

075

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

16

Bệnh viện Quận 3

009

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

17

Bệnh viện Quận 4

010

Được cấp

Không

Không

Được cấp

Được cấp

Không

 

18

Bệnh viện Quận 5

015

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

19

Bệnh viện Quận 6

017

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Đuợc cp

 

20

Bệnh viện Quận 7

019

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

21

Bệnh viện Quận 8

021

Được cấp

Không

Không

Không

Được cấp

Không

 

 

Phòng khám đa khoa Rạch Cát - Quận 8

052

Không hạn chế

 

 

Phòng khám đa khoa Xóm Củi - Quận 8

053

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế Phường 9 - Quận 8

300

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế Phường 16 - Quận 8

308

Không hạn chế

 

22

Bệnh viện Quận 9

022

Không

Không

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

 

 

Trạm Y tế phường Phước Bình - Quận 9

120

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế Phường Long Phước - Quận 9

118

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế Phường Hiệp Phú - Quận 9

112

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế Phường Long Trường - Quận 9

119

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế Phường Phước Long B – Quận 9

115

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9

110

Không hạn chế

 

23

Bệnh viện Quận 10

027

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

24

Bệnh viện Quận 11

028

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

25

Bệnh viện Quận 12

029

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

26

Bệnh viện Quận Gò vấp

035; 470

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

27

Bệnh viện Quận Phú Nhuận

032

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

28

Bệnh viện Quận Tân Bình

033

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

29

Bệnh viện Quận Bình Thạnh

031

Không

Không

Được cấp

Không

Được cấp

Không

 

 

Trạm y tế phường 21 - Quận Bình Thạnh

150

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế phường 24 - Quận Bình Thạnh

142

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế phường 11 - Quận Bình Thnh

135

Không hạn chế

 

30

Bệnh viện Quận Tân Phú

054

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Không

 

 

Trạm Y tế Phường Hiệp Tân Quận Tân Phú

178

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú

177

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế Phường Phú Thạnh Quận Tân Phú

175

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế Phường Phú Trung Quận Tân Phú

176

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú

171

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế P. Tân Sơn Nhì - Quận Tân Phú

169

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế P. Phú Thọ Hòa - Q. Tân Phú

174

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế P. Tân Quí - Q. Tân Phú

172

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế P. Tân Thành - Q. Tân Phú

173

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế P. Tân Thới Hòa - Q. Tân Phú

179

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế P. Tây Thạnh - Q. Tân Phú

170

Không hạn chế

 

30

Bệnh viện Quận Bình Tân

055

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

31

Bệnh viện Huyện Củ Chi

039

Không

Không

Không

Được cấp

Được cấp

Không

 

 

Trạm y tế xã An Phú - Huyện Củ Chi

333

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Phú Hòa Đông - Huyện Củ Chi

338

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Phú Mỹ Hưng - Huyện Củ Chi

332

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Nhuận Đức - Huyện Củ Chi

336

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Phạm Văn Cội - Huyện Củ Chi

337

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã An Nhơn Tây - Huyện Củ Chi

335

Không hạn chế

 

32

Bệnh viện Huyện Bình Chánh

038

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tẽ xã Vĩnh Lộc B - H. Bình Chánh

367

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Vĩnh Lộc A - H. Bình Chánh

366

Không hạn chế

 

 

Trm Y tế xã Tân Túc - H. Bình Chánh

364

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Tân Quý Tây - H. Bình Chánh

377

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Tân Nhựt - H. Bình Chánh

370

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Quy Đức - H. Bình Chánh

379

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Phong Phú - H. Bình Chánh

373

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Phạm Văn Hai - H. Bình Chánh

365

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Tân Kiên - H. Bình Chánh

371

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Lê Minh Xuân - H. Bình Chánh

369

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Hưng Long - H. Bình Chánh

375

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Đa phước - H. Bình Chánh

376

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Bình Lợi - H. Bình Chánh

368

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Bình Hưng - H. Bình Chánh

372

Không hạn chế

 

 

Trạm Y tế xã Bình Chánh - H. Bình Chánh

378

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã An Phú Tây - H. Bình Chánh

374

Không hạn chế

 

33

Bệnh viện Huyện Nhà Bè

045

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Nhơn Đức - Huyện Nhà Bè

383

Không hạn chế

 

34

Bệnh viện Huyện Cần Giờ

042

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Bình Khánh - Huyện Cần Giờ

388

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã An Thới Đông - Huyện Cần Giờ

390

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Tam Thôn Hiệp - Huyện Cần Giờ

389

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Lý Nhơn - Huyện Cần Giờ

393

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Long Hòa - Huyện Cần Giờ

392

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Thạnh An - Huyện Cần Giờ

391

Không hạn chế

 

 

Trạm y tế xã Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ

387

Không hạn chế

 

3. Các cơ sKCB khác:

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐI TƯỢNG

 

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

 

1

Bệnh viện 7A

016

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi

2

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông

057

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

3

Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh

462

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi

4

Bệnh viện Quốc Ánh

074

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

5

Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức

498

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

6

Bệnh viện ĐK Hồng Đức - Chi nhánh III

463

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

7

Bệnh viện ĐK Đức Khang

458

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

8

Bệnh viện đa khoa Ngọc Linh

043

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

9

Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An

058

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

10

Bệnh viện Giao thông Vận tải TP HCM

076

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi

11

PKĐK trực thuộc TTYT ngành Cao su Việt Nam

049

Được cấp

Được cấp

Được cp

Không

Được cấp

Được cấp

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi

12

Phòng khám đa khoa Phước An

060; 457; 497; 065; 066

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

13

Phòng khám đa khoa Sài Gòn

059; 473

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

14

Phòng khám đa khoa An Phúc

070

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

15

Phòng khám đa khoa quốc tế Thiên Phúc

068

Được cấp

Được cấp

Không

Được cấp

Được cấp

Không

 

16

Phòng khám đa khoa Thánh Mẫu

465

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

17

Phòng khám đa khoa KCN Tân Bình

466

Không

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

18

Phòng khám đa khoa Thành Công

483

Không

Được cấp

Đuợc cp

Được cấp

Được cấp

Không

 

19

Phòng khám Trung tâm Kỳ Hòa

002

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

20

Bệnh xá Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4

061

Được cấp

Được cấp

Được cp

Không

Được cấp

Được cấp

học sinh, sinh viên trên 15 tuổi

21

Phòng khám đa khoa Vạn Phúc

062

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

22

Phòng khám đa khoa tư nhân Thiên Y

067

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

23

Phòng khám đa khoa quốc tế An Phú

486

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

24

Phòng khám đa khoa thuộc cty tnhh Thiên Vinh

482

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

Được cấp

 

4. Các cơ sở KCB tại các KCN, KCX:

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐI TƯỢNG

 

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

 

37

Phòng khám đa khoa Công ty Pouyuen

425

Được cấp

Không

Không

Không

Không

Không

 

5. Các trạm y tế thuộc S Lao Động - Thương Binh và Hội:

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐI TƯỢNG

 

1

Trạm y tế Trung tâm nuôi dưỡng bo trợ người bại liệt Thạnh Lộc

475

Ch phát hành thcho đối tượng thuộc qun lý của Sở Lao Động

 

2

Trạm y tế Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ tr em Gò Vp

477

Ch phát hành thcho đối tượng thuộc qun lý của Sở Lao Động

 

3

Trạm y tế Trung tâm nuôi dưỡng người bệnh tâm thần

478

Chphát hành thcho đối tượng thuộc qun lý của Sở Lao Động

 

4

Trạm y tế Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật m côi Th Nghè

479

Ch phát hành thcho đối tượng thuộc qun lý của Sở Lao Động

 

5

Trạm y tế Trung tâm bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh

480

Ch phát hành thcho đối tượng thuộc qun lý của Sở Lao Động

 

6 Các cơ sở KCB Y tế cơ quan:

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐỐI TƯỢNG

 

 

1

Trạm YTCQ Bệnh viện Chợ Ry

449

Ch phát hành th cho nhân viên ca bệnh viện (NHÓM 1)

 

2

Trạm YTCQ Bệnh viện Đại học Y dược Tp. HCM

069

Ch phát hành th cho nhân viên ca bệnh viện (NHÓM 1)

 

3

Phòng khám công ty Tân Cảng Sài Gòn

419

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

+ Các công ty Khu vực Tân Cng

4

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

411

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

5

Công ty CP Vận Tải Và Thuê Tàu Bin Việt Nam

440

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

6

Tng Công Ty Cổ Phần Phong Phú

406

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

7

Tổng Công Ty Việt Thng - CTCP

418

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

8

Công Ty TNHH Kollan Việt Nam

395

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

9

Công Ty CP Eternal Prowess Việt Nam

430

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

10

Công Ty TNHH Liên doanh Vĩnh Hưng

433

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

11

Tổng Công Ty Cổ Phần May Việt Tiến

404

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

12

Công Ty CP May Việt Thịnh

445

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

13

Công Ty TNHH SX Cân Nhơn Hòa

410

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

14

Công Ty CP May Hữu Nghị

413

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

15

Công Ty TNHH SX XDGT Tài Lộc

429

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

16

Công Ty CP May Bình Minh

416

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

17

Công Ty CP May Việt Hưng

438

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

18

Công Ty CP HTKT Và XNK Satimex

417

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

19

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam

403

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

20

Công Ty TNHH Quốc Tế Unilever VN

401

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

21

Công Ty TNHH Tỷ Hùng

420

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

22

Công Ty CP Sn Xuất Giầy Khải Hoàn

434

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

23

Công Ty THHH Lạc T

396

Chỉ phát hành thẻ cho nhân viên ca công ty (NHÓM 1)

 

7 Trung Tâm Quản Lý KTX

STT

TÊN CƠ SỞ KCB

MÃ KCB

NHÓM ĐI TƯỢNG

 

NHÓM 1

NHÓM 2

NHÓM 3

NHÓM 4

NHÓM 5

NHÓM 6

 

1

Trung Tâm Qun Lý KTX

447

Ch phát hành thcho HSSV thuộc đại học quốc gia (NHÓM 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LẬP BẢNG
Phạm Văn Hiệp

Ngày 19 tháng 12 năm 2013
PHÒNG CẤP SỐ THẺ
Phan Nguyên Vị Thủy

Lưu ý: Đối với các thẻ BHYT gia hạn vẫn được tiếp tục đăng ký tại nơi đăng ký KCB ban đầu theo thẻ cũ.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5029/BHXH-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5029/BHXH-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2013
Ngày hiệu lực20/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5029/BHXH-CST năm 2013 đăng ký khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5029/BHXH-CST năm 2013 đăng ký khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5029/BHXH-CST
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýCao Văn Sang
        Ngày ban hành20/12/2013
        Ngày hiệu lực20/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5029/BHXH-CST năm 2013 đăng ký khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5029/BHXH-CST năm 2013 đăng ký khám chữa bệnh thẻ bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

             • 20/12/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/12/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực