Công văn 503/VPCP-KTTH

Công văn 503/VPCP-KTTH năm 2014 kéo dài thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 và năm 2013 lĩnh vực thủy lợi của tỉnh An Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 503/VPCP-KTTH 2014 kéo dài thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ thủy lợi An Giang


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/VPCP-KTTH
V/v kéo dài thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 và năm 2013 lĩnh vực thủy lợi của tỉnh An Giang

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (các văn bản số 85/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013, số 02/TTr-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014) và ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 16480/BTC-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10270/BKHĐT-KTĐPLT ngày 23 tháng 12 năm 2013) về việc kéo dài thời hạn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 và năm 2013 của các dự án thủy lợi tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm có đủ vốn hoàn thành các dự án thủy lợi theo tiến độ đề ra, đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc kéo dài thời hạn thực hiện và thanh toán đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 đối với số vốn trái phiếu Chính phủ lĩnh vực thủy lợi chưa giải ngân hết thuộc kế hoạch năm 2012 và năm 2013 của tỉnh An Giang. Sau khi đã bố trí đủ vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án thủy lợi theo tổng mức đầu tư được duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, điều chuyển số vốn được kéo dài không sử dụng hết để bổ sung vốn cho Dự án kênh Bảy xã (giai đoạn 2) như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang:

a) Tập trung chỉ đạo chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được kéo dài thời hạn thực hiện nêu trên. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, số vốn không giải ngân hết sẽ bị thu hồi về ngân sách Trung ương.

b) Chịu trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung vốn cho Dự án kênh Bảy xã (giai đoạn 2) như đã cam kết tại văn bản số 02/TTr-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014, bảo đảm hoàn thành công trình theo tiến độ đề ra.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: KTN, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Thuộc tính Công văn 503/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu503/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2014
Ngày hiệu lực22/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 503/VPCP-KTTH 2014 kéo dài thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ thủy lợi An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 503/VPCP-KTTH 2014 kéo dài thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ thủy lợi An Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu503/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành22/01/2014
        Ngày hiệu lực22/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 503/VPCP-KTTH 2014 kéo dài thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ thủy lợi An Giang

              Lịch sử hiệu lực Công văn 503/VPCP-KTTH 2014 kéo dài thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ thủy lợi An Giang

              • 22/01/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/01/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực