Công văn 5039/BHXH-CSXH

Công văn 5039/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2013/NĐ-CP và Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5039/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn Nghị định 153/2013/NĐ-CP và Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5039/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 153/2013/NĐ-CP và Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Căn cứ Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 153/2013/NĐ-CP) Công văn số 12/CP-KTTH ngày 15/01/2014 của Chính phủ về việc đính chính sai sót Nghị định số 153/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 04/8/2014 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH) và các quy định của BHXH Việt Nam về thu BHXH, cấp và quản lý sổ BHXH, hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân hướng dẫn BHXH cấp huyện, đơn vị sử dụng lao động, người lao động, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn tại các văn bản nêu trên; các chế độ hướng dẫn tại Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH thực hiện từ ngày 24/12/2013.

Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 101/2014/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH như sau: BHXH các tỉnh, thành phố nơi đang quản lý chi trả lương hưu thực hiện rà soát các trường hợp đã được giải quyết trước ngày Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành. Nếu đã tính trùng phụ cấp thâm niên nghề trong lương hưu thì căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH để tính lại lương hưu, ra quyết định điều chỉnh lại mức hưởng lương hưu. Thực hiện thu hồi số tiền chênh lệch đã hưởng do tính trùng phụ cấp thâm niên nghề như sau: BHXH tỉnh, thành phố thực hiện thu hồi số tiền chênh lệch theo quy định tại Điểm c, d, Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH và BHXH quận, huyện thực hiện thu hồi số tiền chênh lệch theo quy định tại Khoản 7, Điều 11 Quyết định số 488/QĐ-BHXH.

Trung tâm Công nghệ thông tin: Căn cứ quy định, của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này hỗ trợ kỹ thuật để giúp BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện.

Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam: Hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5039/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5039/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2014
Ngày hiệu lực19/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5039/BHXH-CSXH

Lược đồ Công văn 5039/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn Nghị định 153/2013/NĐ-CP và Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 5039/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn Nghị định 153/2013/NĐ-CP và Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu5039/BHXH-CSXH
     Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
     Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
     Ngày ban hành19/12/2014
     Ngày hiệu lực19/12/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 5039/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn Nghị định 153/2013/NĐ-CP và Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

          Lịch sử hiệu lực Công văn 5039/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn Nghị định 153/2013/NĐ-CP và Thông tư 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

          • 19/12/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 19/12/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực