Công văn 504/TĐC-THPC

Công văn số 504/TĐC-THPC ngày 14/05/2002 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ Nhà nước của Công ty TNHH Giám định Phương Nam

Nội dung toàn văn Công văn 504/TĐC-THPC Giấy xác nhận giám định hàng hoá phục vụ Nhà nước


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 504/TĐC-THPC

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2002

 

GIẤY XÁC NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 ủa Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 20/1999/NĐ-CP">45/2001/TT-BKHCNMT ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hóa;
Sau khi kiểm tra các điều kiện được quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo:

1. Xác nhận Công ty TNHH Giám định Phương Nam. (Địa chỉ: Số 101 Pasteur - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 8273922 - Fax: 08 8273928 - E-mail : (…...) đủ điều kiện giám định phục vụ quản lý Nhà nước trong phạm vi được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo.

2. Thông báo này không thay thế văn bản trưng cầu giám định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Công ty thực hiện kiểm tra hàng hóa theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra hàng hóa trước pháp luật.

4. Thông báo này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Nguyễn Hữu Thiện

 

 

 

PHỤ LỤC

PHẠM VI GIÁM ĐỊNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Giấy xác nhận số 504/TĐC-THPC ngày 14/5/2002của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

TT

Hàng hóa

Chương (HS)

Mã số nhóm hàng hóa

Phạm vi giám định

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Lò phản ứng hạt nhân; nồi hơi đun sưởi; máy công cụ, trang thiết bị cơ khí;...

84

Toàn bộ Chương

(trừ mã số 8401 và 8414.51)

Chất lượng, định danh, tính đồng bộ, năm sản xuất và công dụng

2.

Máy móc, thiết bị điện và các bộ phận của chúng;...

85

Toàn bộ Chương

-nt-

3.

Xe các loại, trừ toa xe lửa hoặc xe điện

87

8701 ¸ 8709, 8716

Chất lượng, định danh, tính đồng bộ, tính năng kỹ thuật, năm sản xuất và công dụng

4.

Dụng cụ, máy móc quang học, nhiếp ảnh,...

90

Toàn bộ Chương (trừ mã số 9026)

-nt-

5.

Đồng hồ cá nhân hoặc đồng hồ loại khác và phụ tùng của đồng hồ

91

Toàn bộ Chương

Định danh, tính đồng bộ, tính năng kỹ thuật, năm sản xuất và công dụng

6.

Thuốc trừ sâu, chất xúc tác các axít béo monocaboxylic

38

3812, 3823

Khối lương (theo phương pháp cân)

7.

Phân bón

31

3102 ¸ 3105

-nt-

8.

Các sản phẩm xay xát, mạch nha...

11

1101 ¸ 1105

-nt-

9.

Ngũ cốc

10

1001 ¸ 1006

Khối lượng (theo quy định cân)

Ghi chú: Hàng hóa tương ứng với “Mã số nhóm hàng hóa” được nêu tại cột 4 là hàng hóa được giám định phục vụ quản lý Nhà nước với phạm vi nêu tại cột 5 theo trưng cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 504/TĐC-THPC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 504/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/05/2002
Ngày hiệu lực 14/05/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 504/TĐC-THPC

Lược đồ Công văn 504/TĐC-THPC Giấy xác nhận giám định hàng hoá phục vụ Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 504/TĐC-THPC Giấy xác nhận giám định hàng hoá phục vụ Nhà nước
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 504/TĐC-THPC
Cơ quan ban hành Công nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
Người ký ***, Nguyễn Hữu Thiện
Ngày ban hành 14/05/2002
Ngày hiệu lực 14/05/2002
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 504/TĐC-THPC Giấy xác nhận giám định hàng hoá phục vụ Nhà nước

Lịch sử hiệu lực Công văn 504/TĐC-THPC Giấy xác nhận giám định hàng hoá phục vụ Nhà nước

  • 14/05/2002

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/05/2002

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực