Công văn 504/UBND-CNXD

Công văn 504/UBND-CNXD năm 2015 về giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 504/UBND-CNXD giá nhân công lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Quảng Ngãi 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 504/UBND-CNXD
V/v giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

 Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 86/SXD-KTKHXD&HT ngày 22/01/2015 về việc xác định giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2015 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh chi phí nhân công để quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; áp dụng từ ngày 01/01/2015.

2. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công đối với các Bộ đơn giá xây dựng công trình, Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị đã được công bố, làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng và thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT Phạm Trường Thọ;
- Đài PTTH tnh; Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: C,PVP(CN), CB;
- Lưu: VT, CNXD. tls.85

CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 504/UBND-CNXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu504/UBND-CNXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2015
Ngày hiệu lực03/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 504/UBND-CNXD

Lược đồ Công văn 504/UBND-CNXD giá nhân công lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Quảng Ngãi 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 504/UBND-CNXD giá nhân công lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Quảng Ngãi 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu504/UBND-CNXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Viết Chữ
        Ngày ban hành03/02/2015
        Ngày hiệu lực03/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 504/UBND-CNXD giá nhân công lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Quảng Ngãi 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 504/UBND-CNXD giá nhân công lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Quảng Ngãi 2015

             • 03/02/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/02/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực