Công văn 5047/UB-ĐT

Công văn số 5047/UB-ĐT ngày 10/10/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Công văn 5047/UB-ĐT thực hiện QĐ 18/2003/QĐ-BXD


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5047/UB-ĐT
Về thực hiện Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của  Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Giám đốc các Sở - Ban - Ngành
 - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện

 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1438/CV-SXD-KT ngày 19 tháng 9 năm 2003 về thực hiện Quyết định số 18/2003.QĐ-BXD ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1- Ngày 30 tháng 7 năm 2003, công báo số 109 (1764) đã đăng toàn văn Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, như vậy Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2003. Để giải quyết hợp lý, giảm bớt khối lượng phải chỉnh sửa đổi với các hồ sơ thiết kế dự toán đã được lập ra và trình duyệt trong giai đoạn chuyển tiếp, Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận theo đề xuất của Sở Xây dựng, nếu hồ sơ đã được cơ quan thẩm định hoặc phê duyệt tiếp nhận và có thông báo chỉnh sửa trước ngày 14 tháng 9 năm 2003 thì được phép áp dụng quy định cũ tại Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Các trường hợp khác đều phải áp dụng đúng theo quy định tại Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

2- Công tác thẩm định hồ sơ thiết kế do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Việc phân cấp thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán áp dụng theo quy định tại Quyết định số 155/2002/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước, cho đến khi có quy định mới thay thế.

3- Giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn các Sở Ban Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định tại Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng trong việc lập - thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế, chú ý các nội dung có thay đổi so với quy định cũ và các nội dung mà các Chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn thiết kế còn thực hiện chưa đầy đủ (như nghiệm thu sản phẩm khảo sát, thiết kế, việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật, việc đóng dấu đầy đủ của cơ quan thẩm tra và thẩm định, việc lưu ý các yếu tố an toàn và môi trường...).

4- Sở Xây dựng nghiên cứu đề xuất để Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện thực hiện tốt hơn công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng và có báo cáo định kỳ nghiêm túc, đúng hạn để Sở Xây dựng có thể tổng hợp đầy đủ trình Uỷ ban nhân dân thành phố và báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5047/UB-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5047/UB-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2003
Ngày hiệu lực10/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5047/UB-ĐT

Lược đồ Công văn 5047/UB-ĐT thực hiện QĐ 18/2003/QĐ-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5047/UB-ĐT thực hiện QĐ 18/2003/QĐ-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5047/UB-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành10/10/2003
        Ngày hiệu lực10/10/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5047/UB-ĐT thực hiện QĐ 18/2003/QĐ-BXD

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5047/UB-ĐT thực hiện QĐ 18/2003/QĐ-BXD

           • 10/10/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2003

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực