Công văn 505/BTP-VP

Công văn 505/BTP-VP năm 2014 về phối hợp thực hiện ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ Tư pháp

Nội dung toàn văn Công văn 505/BTP-VP năm 2014 thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 505/BTP-VP
V/v phối hợp thực hiện ra thông cáo báo chí vVBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thực hiện quy định tại Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về việc giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành (sau đây gọi tắt là Thông cáo báo chí), ngày 07/8/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTP quy định quy trình ra thông cáo báo chí nêu trên, trong đó, đã quy định cụ thể trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc phối hợp, cung cấp thông tin về VBQPPL cho Bộ Tư pháp để phục vụ xây dựng Thông cáo báo chí.

Đđảm bảo thực hiện tốt công tác phối hợp ra Thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đúng quy định đã đề ra, Bộ Tư pháp đã có các Công văn số 6258/BTP-VP ngày 09/9/2013 và Công văn số 7344/BTP-VP ngày 22/10/2013 gửi Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ra Thông cáo báo chí; đồng thời, ngày 31/10/2013, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn về quy trình ra thông cáo báo chí đối với cán bộ và chuyên viên của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao thực hiện nhiệm vụ phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc ra Thông cáo báo chí.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, bên cạnh một số cơ quan thực hiện nghiêm túc theo quy định của Thông tư số 12/2013/TT-BTP vẫn còn nhiều cơ quan chủ trì soạn thảo chưa quan tâm thực hiện trách nhiệm phối hợp, chưa thực hiện đúng quy định cung cấp thông tin về VBQPPL cho Bộ Tư pháp như: gửi thông tin không đúng thời hạn, thậm chí có trường hợp không cung cấp thông tin, gây trở ngại cho Bộ Tư pháp trong việc xây dựng và ban hành Thông cáo báo chí theo quy định.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc ra Thông cáo báo chí theo đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quán triệt quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Thông tư số 12/2013/TT-BTP ngày 07/8/2013 của Bộ Tư pháp đối với các đơn vị và cá nhân phụ trách trong việc phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

2. Hàng tháng, cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cần thường xuyên quan tâm rà soát, theo dõi thông tin vVBQPPL do mình chủ trì soạn thảo đã được ban hành để cung cấp cho Bộ Tư pháp theo đúng nội dung và thời hạn được quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 2 Thông tư số 12/2013/TT-BTP ngày 07/8/2013 của Bộ Tư pháp.

3. Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam khẩn trương cung cấp cho Bộ Tư pháp đơn vị đầu mối và cá nhân được giao phụ trách thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí.

Mọi thông tin liên quan đến việc phối hợp ra Thông cáo báo chí, đề nghị Quý cơ quan liên lạc qua đơn vị đầu mối của Bộ Tư pháp: Văn phòng Bộ Tư pháp, địa chỉ 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - số điện thoại: 04.62739326, số fax: 04.62739357; email: ltqhcc@moi.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phả (để phối hợp);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Hồng Sơn (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng (để báo cáo);
- Lưu: VT, LTQHCC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phan Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 505/BTP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu505/BTP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 505/BTP-VP năm 2014 thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 505/BTP-VP năm 2014 thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu505/BTP-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Anh Tuấn
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 505/BTP-VP năm 2014 thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 505/BTP-VP năm 2014 thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật

           • 24/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực