Công văn 5050/TCHQ-TXNK

Công văn 5050/TCHQ-TXNK năm 2013 thời điểm tính thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5050/TCHQ-TXNK năm 2013 thời điểm tính thuế xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5050/TCHQ-TXNK
V/v thời điểm tính thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 731/HQQT-NV ngày 10/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phản ánh vướng mắc về việc xác định thời điểm tính thuế xuất khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 6524/BTC-CST ngày 23/5/2013 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 14 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định về thời điểm tính thuế thì: "Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan".

Căn cứ khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan quy định thì: "Hàng hóa xuất khẩu được thực hiện chậm nhất là 08 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đăng ký".

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 32 Luật Quản lý thuế quy định thì: "Đối với hàng hóa xuất khẩu thì hồ sơ khai thuế được nộp chậm nhất là tám giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục về thuế trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày đăng ký".

Theo đó, trường hợp Công ty đăng ký tờ khai xuất khẩu ngày 08/6/2013 và thực xuất khẩu vào ngày 18/6/2013 (trong thời hạn 15 ngày theo quy định) thì được tính thuế xuất khẩu theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5050/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5050/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2013
Ngày hiệu lực26/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5050/TCHQ-TXNK năm 2013 thời điểm tính thuế xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5050/TCHQ-TXNK năm 2013 thời điểm tính thuế xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5050/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành26/08/2013
        Ngày hiệu lực26/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5050/TCHQ-TXNK năm 2013 thời điểm tính thuế xuất khẩu

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5050/TCHQ-TXNK năm 2013 thời điểm tính thuế xuất khẩu

         • 26/08/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/08/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực