Công văn 5050/TCT-TNCN

Công văn 5050/TCT-TNCN triển khai thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5050/TCT-TNCN triển khai thu thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5050/TCT-TNCN
V/v Triển khai thu thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo hướng dẫn tại Điều 1 của Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế TNCN năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội thì cá nhân chuyển nhượng chứng khoán được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009. Từ ngày 01/01/2010, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thực hiện nộp thuế TNCN theo qui định tại Luật Thuế TNCN và Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và công văn 42/BTC/Tổng cục Thuế ngày 02/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán. Căn cứ hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, Tổng cục Thuế lưu ý các Cục thuế một số vấn đề sau:

- Đối tượng áp dụng: đối tượng áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

- Thời điểm tính thuế, khấu trừ thuế là thời điểm hoàn thành các giao dịch chuyển nhượng chứng khoán tính từ ngày 01/01/2010, cụ thể như sau:

+ Đối với chứng khoán niêm yết: là thời điểm Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán công bố giá thực hiện.

+ Đối với chứng khoán chưa niêm yết nhưng đã thực hiện đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán là thời điểm Trung tâm giao dịch chứng khoán công bố giá thực hiện.

+ Đối với chuyển nhượng chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực. Trường hợp không có hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán thì thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký chuyển tên sở hữu chứng khoán.

Công ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị chứng khoán từng lần chuyển nhượng của nhà đầu tư theo từng trường hợp nêu trên và thông báo số thuế phải nộp cho người chuyển nhượng biết.

- Phương pháp nộp thuế:

+ Công ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán từ ngày 01/01/2010 có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế TNCN và nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất là ngày 20 của tháng sau đồng thời thực hiện nộp số thuế đã khấu trừ vào Ngân sách Nhà nước.

+ Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nếu áp dụng nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo thuế suất 20% thì phải thoả mãn điều kiện quy định tại khoản 2.2.2, tiết 2.2, điểm 2 Mục II Phần B thông tư số 84/2008/TT-BTc và phải thực hiện đăng ký phương pháp nộp thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán mà cá nhân đăng ký giao dịch hoặc Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú, chậm nhất là 31/12/2009.

Để triển khai thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán từ ngày 01/01/2010, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh và thành phố triển khai ngay một số việc sau đây:

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nghĩa vụ nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán từ ngày 01/01/2010 để mọi cá nhân biết, nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung mà Tổng cục Thuế gợi ý nêu trên.

2. Có văn bản thông báo đến các Công ty chứng khoán yêu cầu từ ngày 01/01/2010 phải thực hiện việc khấu trừ thuế, kê khai nộp thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng chứng khoán theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và công văn số 42/BTC-TCT ngày 2/1/2009 nêu trên của Bộ Tài chính. Yêu cầu các Công ty chứng khoán niêm yết công khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán để các nhà đầu tư là cá nhân biết và thực hiện.

3. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho các Công ty chứng khoán hiểu rõ về đối tượng nộp thuế, về thuế suất và phương pháp xác định giá chuyển nhượng, về khấu trừ thuế, về kê khai nộp thuế bao gồm cả nội dung kê khai, thời điểm nộp tờ khai, nơi nộp tờ khai, thời gian nộp thuế và các nội dung đã hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 và công văn 42/BTC-TCT ngày 2/1/2009 của Bộ Tài chính để các Công ty chứng khoán biết và thực hiện.

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các qui định về kê khai thuế, nộp thuế của các Công ty chứng khoán. Kịp thời giải đáp các vướng mắc cũng như xử lý các sai phạm của Công ty chứng khoán trong quá trình thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế ) để hướng dẫn.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 5050/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5050/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2009
Ngày hiệu lực08/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5050/TCT-TNCN triển khai thu thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5050/TCT-TNCN triển khai thu thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5050/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành08/12/2009
        Ngày hiệu lực08/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5050/TCT-TNCN triển khai thu thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5050/TCT-TNCN triển khai thu thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

           • 08/12/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/12/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực