Công văn 5052/BGDĐT-CNTT

Công văn 5052/BGDĐT-CNTT năm 2021 triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5052/BGDĐT-CNTT 2021 Chương trình Sóng và máy tính cho em


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5052/BGDĐT-CNTT
V/v triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo1

Thực hiện Kế hoạch số 3667/KH-BTTTT-BGDĐT ngày 21/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” và Kế hoạch số 987/KH-BGDĐT ngày 01/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em” (sau đây gọi tắt là Chương trình), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT tổ chức thực hiện, hướng dẫn báo cáo nhu cầu hỗ trợ máy tính cho học sinh, cập nhật thông tin tiếp nhận tài trợ và báo cáo thông tin tiếp nhận, bàn giao máy tính cho học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, cụ thể như sau:

1. Tổ chức báo cáo nhu cầu cần hỗ trợ máy tính cho học sinh, cụ thể như sau:

- Báo cáo nhu cầu hỗ trợ máy tính học trực tuyến của học sinh thuộc diện hỗ trợ của Chương trình (gồm: học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có bố hoặc mẹ tử vong do ảnh hưởng của dịch COVID-19);

- Báo cáo nhu cầu hỗ trợ máy tính học trực tuyến của học sinh thuộc các diện khó khăn khác.

- Gửi Báo cáo tổng hợp nhu cầu hỗ trợ máy tính học trực tuyến cho học sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (gọi tắt là phần mềm quản lý) trước ngày 20/11/2021.

2. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục cập nhật thông tin về tiếp nhận tài trợ máy tính cho học sinh từ các nguồn khác (do các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị tài trợ - không phải do Bộ GDĐT điều phối), cụ thể như sau:

- Cập nhật thông tin của các đợt tài trợ gồm: thông tin nhà tài trợ, số lượng máy tính tài trợ, thông tin về máy tính tài trợ.

- Cập nhật thông tin về bàn giao máy tính tới từng học sinh.

- Cập nhật tình hình tiếp nhận tài trợ máy tính cho học sinh từ các nguồn khác trên phần mềm quản lý một cách thường xuyên, liên tục (muộn nhất là 01 ngày kể từ khi bàn giao máy tính cho học sinh).

3. Báo cáo tình hình tiếp nhận, bàn giao máy tính cho học sinh theo Chương trình do Bộ GDĐT trực tiếp phân bổ, cụ thể như sau:

- Sở GDĐT chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức tiếp nhận máy tính từ Bộ GDĐT và bàn giao máy tính đến đúng đối tượng thụ hưởng của Chương trình theo Quy chế của Chương trình (gửi kèm theo Quyết định số 08/QĐ-BTNĐP ngày 07/10/2021 của Trưởng ban Tiếp nhận, điều phối tiền, máy tính của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Bộ GDĐT).

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các phòng GDĐT tổ chức cập nhật thông tin bàn giao máy tính cho từng học sinh lên phần mềm quản lý (cơ sở giáo dục phải nhập thông tin bàn giao máy tính lên phần mềm quản lý sau 01 ngày từ khi bàn giao máy tính tới học sinh; phòng GDĐT phải báo cáo sở GDĐT tình hình bàn giao máy tính trên địa bàn sau 05 ngày từ khi nhận được máy tính từ nhà tài trợ; Sở GDĐT phải báo cáo Bộ GDĐT tình hình bàn giao máy tính trên phần mềm quản lý và bản giấy có xác nhận của Giám đốc Sở GDĐT sau 07 ngày từ khi nhận được máy tính từ nhà tài trợ).

4. Tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo trên phần mềm quản lý tại Phụ lục kèm theo và được đăng tải trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc khó khăn cần hướng dẫn về phần mềm, đề nghị liên hệ Cục Công nghệ thông tin theo địa chỉ email csdl@moet.edu.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng, phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục có học sinh thuộc diện được hỗ trợ của Chương trình thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trên hệ thống phần mềm và bản giấy đúng thời hạn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Bộ TTTT (để p/h);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để p/h chỉ đạo);
- Các đơn vị: CSVC, CNTT (để t/h);
- Thành viên Ban Tiếp nhận, điều phối (để t/h);
- Lưu: VT, CNTT, CSVC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Ngô Thị Minh

 1 Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5052/BGDĐT-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5052/BGDĐT-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2021
Ngày hiệu lực04/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(17/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5052/BGDĐT-CNTT

Lược đồ Công văn 5052/BGDĐT-CNTT 2021 Chương trình Sóng và máy tính cho em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5052/BGDĐT-CNTT 2021 Chương trình Sóng và máy tính cho em
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5052/BGDĐT-CNTT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgô Thị Minh
        Ngày ban hành04/11/2021
        Ngày hiệu lực04/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (17/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5052/BGDĐT-CNTT 2021 Chương trình Sóng và máy tính cho em

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5052/BGDĐT-CNTT 2021 Chương trình Sóng và máy tính cho em

              • 04/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực