Công văn 5053/TCT-QLN

Công văn 5053/TCT-QLN năm 2015 về gia hạn nộp thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5053/TCT-QLN gia hạn nộp thuế 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5053/TCT-QLN
V/v gia hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1995/CT-QLCKTTĐ ngày 06/11/2015 v/v báo cáo giải trình phân kỳ nộp tiền thuê đất theo công văn số 3806/UBND-KT ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh Long An. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định trường hợp được gia hạn nộp thuế: Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.

2. Khoản 7 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một sđiều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 31 như sau:

“d) Đối với trường hợp nêu tại điểm d khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

- Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

- Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên, trong đó: xác nhận khó khăn đặc biệt và những nguyên nhân gây ra khó khăn đó mà người nộp thuế không có khả năng nộp đúng hạn số tiền thuế nợ theo đề nghị, giải trình của người nộp thuế tại văn bản đề nghị gia hạn;

- Bản sao các văn bản về gia hạn, xóa nợ, miễn thuế, giảm thuế đối với người nộp thuế của cơ quan thuế ban hành trong thời gian 02 (hai) năm trước đó (nếu có);

- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người nộp thuế khi thực hiện quyết định (nếu có)”

2. Ngày 06/11/2015, Cục Thuế tỉnh Long An đã có công văn số 1995/CT-QLCKTTĐ gửi Tổng cục Thuế thống nhất ý kiến của UBND tỉnh Long An đề nghị gia hạn nộp thuế cho 09 doanh nghiệp do gặp khó khăn đặc biệt khác.

Do đó, căn cứ quy định trên và ý kiến của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn số 1995/CT-QLCKTTĐ nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An thẩm định và thực hiện đúng quy định về thủ tục, hồ sơ đối với 09 trường hợp này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Long An (để b/cáo);
- PTCT Phi Vân Tuấn (để b/cáo);
- Vụ
CS, PC (TCT);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5053/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5053/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2015
Ngày hiệu lực30/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5053/TCT-QLN gia hạn nộp thuế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5053/TCT-QLN gia hạn nộp thuế 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5053/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrịnh Hoàng Cơ
        Ngày ban hành30/11/2015
        Ngày hiệu lực30/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5053/TCT-QLN gia hạn nộp thuế 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5053/TCT-QLN gia hạn nộp thuế 2015

            • 30/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực