Công văn 5053/UBND-ĐT

Công văn số 5053/UBND-ĐT về tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5053/UBND-ĐT tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 5053/UBND-ĐT
Về tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi :

Thủ trưởng các Sở ngành:
 - BQL các Khu chế xuất và công nghiệp;
 - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao;
 - Ban Quản lý Khu Nam;
 - Chủ tịch UBND các quận - huyện.

 

Căn cứ Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Về một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện đầy đủ chức năng quản lý Nhà nước về đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật; đồng thời có trách nhiệm tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành trong quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, về tổ chức các cuộc vận động đầu tư và thực hiện các giải pháp theo Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện khẩn trương rà soát lại các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh để có Quyết định bãi bỏ ngay hoặc kiến nghị bãi bỏ các điều kiện không còn phù hợp; đồng thời không được tự quy định thêm điều kiện đầu tư, kinh doanh và các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch triển khai tốt các thỏa thuận trong Kế hoạch hành động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản góp phần nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh và khả năng cạnh tranh của Việt Nam.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông tăng cường công tác thông tin, quản lý dữ liệu đầu tư và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật đầu tư; phối hợp với các Bộ ngành xây dựng mạng thông tin toàn quốc về đầu tư nước ngoài, nhằm kịp thời cung cấp thu thập thông tin về đầu tư và nắm bắt, xử lý vướng mắc của nhà đầu tư, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với nhà đầu tư.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các văn bản chỉ đạo của Thành phố, để đề xuất cơ chế phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, Quận-Huyện trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, trong việc công khai các thủ tục đầu tư, kinh doanh, trình Ủy ban nhân dân thành phố trong đầu tháng 9 năm 2007. Tiếp tục cải cách, giảm thiểu thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả việc chống tham nhũng và nhũng nhiễu đối với nhà đầu tư; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm khắc các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức ở các cấp quản lý.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa trong các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; Khẩn trương hoàn chỉnh các cơ chế tài chính, đầu tư, chính sách đất đai và cơ sở hạ tầng nhằm thu hút mọi nguồn lực đầu tư.

5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan quản lý đầu tư và đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định mới của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện trong cuối tháng 01 năm 2008 để kịp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;                
- TTUB : CT, các PCT;
- VPHĐ-UB : CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (ĐT-BT) MH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5053/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5053/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2007
Ngày hiệu lực07/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5053/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 5053/UBND-ĐT tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5053/UBND-ĐT tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5053/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Trung Tín
        Ngày ban hành07/08/2007
        Ngày hiệu lực07/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5053/UBND-ĐT tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5053/UBND-ĐT tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

           • 07/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực