Công văn 5055/BHXH-CSXH

Công văn 5055/BHXH-CSXH năm 2017 về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5055/BHXH-CSXH 2017 giải quyết ốm đau thai sản thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5055/BHXH-CSXH
V/v giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng BHXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Ngày 09/8/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 3272/LĐTBXH-BHXH về việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sao gửi Công văn số 3272/LĐTBXH-BHXH nêu trên để Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh đBảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: Trung tâm CNTT, Ban Thu, Ban
Sổ - Thẻ, Vụ Thanh Tra - Kiểm tra, Vụ Tài chính - Kế toán;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

TL. TNG GIÁM ĐC
KT. TRƯỞNG BAN THC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Mai Xuân Nam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5055/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5055/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5055/BHXH-CSXH

Lược đồ Công văn 5055/BHXH-CSXH 2017 giải quyết ốm đau thai sản thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5055/BHXH-CSXH 2017 giải quyết ốm đau thai sản thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5055/BHXH-CSXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýMai Xuân Nam
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5055/BHXH-CSXH 2017 giải quyết ốm đau thai sản thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5055/BHXH-CSXH 2017 giải quyết ốm đau thai sản thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội

              • 13/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực