Công văn 5056/BTC-TCNH

Công văn 5056/BTC-TCNH năm 2018 báo cáo về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5056/BTC-TCNH 2018 báo cáo về kinh doanh dịch vụ đòi nợ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5056/BTC-TCNH
V/v báo cáo về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Theo quy định tại điểm 2, Điều 19 Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính về tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố theo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 110/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo và chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ: "Thời hạn gửi báo cáo quý chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý; thời hạn gửi báo cáo năm chậm nhất là 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính".

- Tuy nhiên, cho đến nay Bộ Tài chính không nhận được báo cáo năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố năm 2017; định kỳ 6 tháng, hàng năm về Bộ Tài chính theo đúng quy định tại Thông tư số 110/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 của Bộ Tài chính.

2. Ngày 26/12/2017, tại công văn số 13748/VPCP-KTTH về Nghị định về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo: "Để đảm bảo các quy định của Hiến pháp và pháp luật về quyền con người, quyền tài sản, giao Bộ Tài chính chủ trì báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP quy định c thể, cht chẽ các điều kin, hot đng kinh doanh dch vđòi n, các hành vi bị cấm". Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn, đề nghị Ủy ban nhân dân đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2007/NĐ-CP .

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh, thành phố năm 2017 và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2007/NĐ-CP trước ngày 14/5/2018.

Rất mong s quan tâm phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5056/BTC-TCNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5056/BTC-TCNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2018
Ngày hiệu lực04/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5056/BTC-TCNH 2018 báo cáo về kinh doanh dịch vụ đòi nợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5056/BTC-TCNH 2018 báo cáo về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5056/BTC-TCNH
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành04/05/2018
        Ngày hiệu lực04/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5056/BTC-TCNH 2018 báo cáo về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5056/BTC-TCNH 2018 báo cáo về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

           • 04/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực