Công văn 506/BTC-TCDN

Công văn 506/BTC-TCDN về trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ của công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 506/BTC-TCDN trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 506/BTC-TCDN
V/v trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ của CTCP được chuyển đổi từ DNNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty Miền Trung

Trả lời công văn số 476 CV/TCT-TCKT ngày 13/12/2010 của Tổng công ty Miền Trung thuộc Tổng công ty IDICO về trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ của Công ty cổ phần xây dựng 71 do liên quan đến vụ án kinh doanh và tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần xây dựng 71 trước đây là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty xây dựng Miền Trung, đã thực hiện chuyển đổi sở hữu theo Quyết định số 1985/QĐ-BXD ngày 09/12/2004 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và Quyết định số 805/QĐ-BXD ngày 28/4/2005 của Bộ Xây dựng bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 1985/QĐ-BXD ngày 09/12/2004 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa; Quyết định số 998/QĐ-BXD ngày 12/5/2005 của Bộ Xây dựng về việc chính thức chuyển doanh nghiệp nhà nước: Công ty xây dựng 71 thuộc Tổng công ty xây dựng Miền Trung thành công ty cổ phần.

Nguyên tắc kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước đã được quy định tại Điều 8 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

Căn cứ vào hồ sơ liên quan đến công tác cổ phần hóa Công ty xây dựng 71, đề nghị Tổng công ty Miền Trung báo cáo Tổng công ty IDICO và Bộ Xây dựng để xem xét, có ý kiến xử lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ XD;
- Tổng công ty IDICO;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Xuân Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 506/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu506/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2011
Ngày hiệu lực13/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 506/BTC-TCDN trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 506/BTC-TCDN trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu506/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHoàng Xuân Vượng
        Ngày ban hành13/01/2011
        Ngày hiệu lực13/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 506/BTC-TCDN trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 506/BTC-TCDN trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ

             • 13/01/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/01/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực