Công văn 506/UBND-TCD

Công văn 506/UBND-TCD thực hiện Công văn 414/TTCP-KHTCTH do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 506/UBND-TCD thực hiện Công văn 414/TTCP-KHTCTH tại Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 506/UBND-TCD
V/v triển khai thực hiện Công văn số 414/TTCP-KHTCTH

Bắc Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh

Ngày 28/02/2013 Thanh tra Chính phủ có Công văn số 414/TTCP-KHTCTH đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Kết quả báo cáo Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 29/3/2013./.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số 414/TTCP-KHTCTH ngày 28/02/2013 của Thanh tra Chính phủ)

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Lại Thanh Sơn;
- CVP, PVPNC, TKCT
.
- Lưu: VT, TCD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Tuấn Phú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 506/UBND-TCD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu506/UBND-TCD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2013
Ngày hiệu lực06/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 506/UBND-TCD

Lược đồ Công văn 506/UBND-TCD thực hiện Công văn 414/TTCP-KHTCTH tại Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 506/UBND-TCD thực hiện Công văn 414/TTCP-KHTCTH tại Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu506/UBND-TCD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Tuấn Phú
        Ngày ban hành06/03/2013
        Ngày hiệu lực06/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 506/UBND-TCD thực hiện Công văn 414/TTCP-KHTCTH tại Bắc Giang

             Lịch sử hiệu lực Công văn 506/UBND-TCD thực hiện Công văn 414/TTCP-KHTCTH tại Bắc Giang

             • 06/03/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/03/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực