Công văn 5061/TCT-CS

Công văn số 5061/TCT-CS về việc xác định đơn giá thuê đất và thời điểm áp dụng đơn giá thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5061/TCT-CS xác định đơn giá thuê đất và thời điểm áp dụng đơn giá thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5061/TCT-CS
V/v: đơn giá thuê đất.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Trả lời công văn số 1024/CT-THNVDT ngày 02/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc xác định đơn giá thuê đất và thời điểm áp dụng đơn giá thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đã quy định các trường hợp thuê đất trước ngày 01/01/2006 mà nộp tiền thuê đất hàng năm thì phải xác định đơn giá thu tiền thuê đất thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước từ ngày 01/01/2006.

Theo báo cáo của Cục Thuế tại công văn số 1024/CT-THNVDT về đề nghị của Sở Tài chính, Tổng cục Thuế không có căn cứ để giải quyết đề nghị đó. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước theo đúng quy định (Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5061/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5061/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2007
Ngày hiệu lực05/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5061/TCT-CS xác định đơn giá thuê đất và thời điểm áp dụng đơn giá thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5061/TCT-CS xác định đơn giá thuê đất và thời điểm áp dụng đơn giá thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5061/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành05/12/2007
        Ngày hiệu lực05/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5061/TCT-CS xác định đơn giá thuê đất và thời điểm áp dụng đơn giá thuê đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5061/TCT-CS xác định đơn giá thuê đất và thời điểm áp dụng đơn giá thuê đất

             • 05/12/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/12/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực