Công văn 5073/UBND-XDCB

Công văn 5073/UBND-XDCB năm 2014 về chi phí nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Công văn 5073/UBND-XDCB 2014 chi phí nhân công xây dựng lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5073/UBND-XDCB
V/v chi phí nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các Huyện, Thị xã và thành phố Huế.

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1121/SXD-QLXD ngày 29/8/2014 của Sở Xây dựng về việc đề nghị hướng dẫn xác định chi phí nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; sau khi xem xét, UBND tỉnh thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn nêu trên, hướng dẫn việc xác định chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Chi phí nhân công xây dựng năm 2013: tiếp tục sử dụng mức lương ngang với mức lương đã được UBND tỉnh hướng dẫn tại Công văn số 5761/UBND-XDCB ngày 31/10/2013 và văn bản hướng dẫn số 73/SXD-QLXD ngày 19/01/2012 của Sở Xây dựng trong công tác thanh, quyết toán các gói thầu đã thực hiện trong năm 2013.

Phạm vi áp dụng: các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý từ 30% trở lên.

Đối với các trường hp đặc biệt cần có xử lý chuyển tiếp đặc thù, hoặc có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể hoặc tổng hp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Yêu cầu Sở Xây dựng triển khai phổ biến nội dung này cho chủ đầu tư (các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý từ 30% trở lên) biết, triển khai thực hiện.

2. Chi phí nhân công xây dựng năm 2014: UBND tỉnh có công bố riêng.

3. Thống nhất chủ trương thành lập Tổ công tác liên ngành (bao gồm các thành viên: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, ... và các cơ quan liên quan) để tổ chức điều tra, khảo sát, tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án đơn giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2015 và các năm tiếp theo trên cơ sở tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành, đảm bảo công bằng giữa các ngành nghề, đơn giản cho quá trình áp dụng của các chủ đầu tư.

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ, khẩn trương triển khai hoạt động và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong Quý IV/2014.

4. Chủ đầu tư và các cơ quan thanh toán, quyết toán vốn đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc lập và quản lý chi phí nhân công theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Các cơ quan, chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư của Nhà nước trong việc kiểm soát và quản lý chi phí đu tư xây dựng công trình thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- CT và các PCT UBND tnh;
- Cổng TTĐT tnh, Báo TT.Huế;
- Lưu: VT, XDCB (2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Thuộc tính Công văn 5073/UBND-XDCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5073/UBND-XDCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2014
Ngày hiệu lực11/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5073/UBND-XDCB 2014 chi phí nhân công xây dựng lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5073/UBND-XDCB 2014 chi phí nhân công xây dựng lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5073/UBND-XDCB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành11/09/2014
        Ngày hiệu lực11/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Lao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5073/UBND-XDCB 2014 chi phí nhân công xây dựng lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5073/UBND-XDCB 2014 chi phí nhân công xây dựng lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Thừa Thiên Huế

           • 11/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực