Công văn 5079/UBND-ĐT

Công văn 5079/UBND-ĐT năm 2017 về chấn chỉnh công tác thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 5079/UBND-ĐT 2017 công tác xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5079/UBND-ĐT
V/v chấn chỉnh công tác thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Xét báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư kinh tế Hồng Hà tại huyện Chương Mỹ và công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố thời gian gần đây, Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, rà soát kỹ các hồ sơ thanh tra, kiểm tra, việc phát hiện, thu thập, đánh giá các chứng cứ vi phạm để đối chiếu và áp dụng đúng các quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Tuân thủ chặt chẽ các quy định về việc lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu ban hành quyết định, thẩm quyền quy định. Đối với các trường hợp phải lập hồ sơ xử phạt hành chính, người lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính phải làm việc trực tiếp với lãnh đạo đơn vị có vi phạm để làm rõ, thống nhất về nội dung vi phạm, mức độ vi phạm, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định; Cơ quan tham mưu cho Chủ tịch UBND Thành phố quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải gửi đầy đủ hồ sơ, tài liệu, kèm theo dự thảo Quyết định xử phạt (có ký soát của lãnh đạo) theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát công tác Bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư kinh tế Hồng Hà, trường hợp xác định có vi phạm phải đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (Để báo cáo);
- Các PCT UBND TP: Lê Hồng S
ơn, Nguyễn Thế Hùng (Để báo cáo);
- UBND huyện Chương Mỹ;
- Công ty CPĐT KT H
ng Hà;
- VPUBTP: CVP, PCVP P. Chí Công; các phòng: TH, ĐT B, NC, TKBT;
- Lưu: VT, ĐT
Tr.
CVĐ 40264

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5079/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5079/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5079/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 5079/UBND-ĐT 2017 công tác xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5079/UBND-ĐT 2017 công tác xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5079/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5079/UBND-ĐT 2017 công tác xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5079/UBND-ĐT 2017 công tác xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường Hà Nội

             • 16/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực