Công văn 5082/TCHQ-GSQL

Công văn 5082/TCHQ-GSQL năm 2016 về địa điểm làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5082/TCHQ-GSQL địa điểm làm thủ tục hải quan 2016


BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5082/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1444/HQHN-GSQL ngày 10/5/2016 của Cục Hải quan TP Hà Nội về đề nghị cho phép các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu tại địa bàn tỉnh Hòa Bình được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan

Căn cứ quy định tại Điều 22 Luật Hải quan, Điều 4 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, trường hợp doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu theo loại hình gia công, SXXK, chế xuất có trụ sở, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nay có nguyện vọng làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình thì Cục Hải quan TP Hà Nội căn cứ các quy định trên hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình, cụ thể như sau:

- Đối với các tờ khai nhập khẩu đăng ký mới theo loại hình gia công, NSXXK, chế xuất: Doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Hòa Bình.

- Đối với các tờ khai nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đang thực hiện dở dang tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội hoặc Cục Hải quan khác thì doanh nghiệp tiếp tục thực hiện cho đến khi sử dụng hết số nguyên phụ liệu đã nhập khẩu và việc hoàn thuế, không thu thuế (nếu có) thực hiện tại các Chi cục Hải quan này.

Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội nơi doanh nghiệp đã làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm trao đổi, cung cấp các thông tin liên quan về doanh nghiệp cho Chi cục Hải quan Hòa Bình biết như doanh nghiệp đã thông báo cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất; kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất (nếu đã thực hiện kiểm tra), tình hình chấp hành pháp luật hải quan của doanh nghiệp,...

2. Về báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu

Căn cứ quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu với Chi cục Hải quan Hòa Bình.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hà Nội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5082/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5082/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2016
Ngày hiệu lực02/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5082/TCHQ-GSQL địa điểm làm thủ tục hải quan 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5082/TCHQ-GSQL địa điểm làm thủ tục hải quan 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5082/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành02/06/2016
        Ngày hiệu lực02/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5082/TCHQ-GSQL địa điểm làm thủ tục hải quan 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5082/TCHQ-GSQL địa điểm làm thủ tục hải quan 2016

            • 02/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực