Công văn 5087/VPCP-CN

Công văn 5087/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5087/VPCP-CN 2019 đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh Quảng Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5087/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Tờ trình số 2465/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2019), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 1214/BXD-QLN ngày 23 tháng 5 năm 2019) về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (Dự án); trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ dự án, lập báo cáo thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). N
ghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5087/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5087/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2019
Ngày hiệu lực11/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5087/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 5087/VPCP-CN 2019 đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5087/VPCP-CN 2019 đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh Quảng Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5087/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành11/06/2019
        Ngày hiệu lực11/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5087/VPCP-CN 2019 đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh Quảng Ninh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5087/VPCP-CN 2019 đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh Quảng Ninh

              • 11/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực