Công văn 509/TCT-DNL

Công văn 509/TCT-DNL năm 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 509/TCT-DNL 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 509/TCT-DNL
V/v Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Yamaha Việt Nam.
(Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11-HDDT/2018-Ya của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về việc kiểm tra chữ ký điện tử của người bán trên hóa đơn điện tử (HĐĐT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định: Việc sử dụng chứng thư s, chữ ký s, chữ ký điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tại Điều 79 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số có quy định về nghĩa vụ kiểm tra hiệu lực chứng thư số, chữ ký số khi nhận thông điệp dữ liệu được ký số.

Tại Điều 8 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định: Bộ Tài chính quy định cụ thể về định dạng chuẩn dữ liệu của hóa đơn điện tử sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tại Điều 6 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử bao gồm chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán.

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử:

“Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử (trường hợp thông qua tổ chức trung gian) và các đơn vị có liên quan phải có thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tỉnh toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hóa đơn điện tử đó.”

Căn cứ các quy định nêu trên, việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Trước khi chấp nhận chữ ký số của người ký, người nhận phải thực hiện quy trình kiểm tra theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 79 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/09/2018 của Chính phủ. Người bán và người mua cũng như các tổ chức liên quan khi sử dụng HĐĐT trong giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho người bán, người mua) phải thỏa thuận rõ về định dạng HĐĐT, cách thức truyền nhận, các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn của HĐĐT và thực hiện nghĩa vụ kiểm tra hiệu lực chứng thư số, chữ ký số khi nhận HĐĐT.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ trong đó quy định định dạng chuẩn dữ liệu của HĐĐT. Đề nghị Công ty Yamaha nghiên cứu, đồng thời thông báo cho các đối tác để thống nhất thực hiện các quy định liên quan đến HĐĐT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ/Cục:
CS, PC, CNTT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;

- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN
Nguyễn Văn Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 509/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu509/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2019
Ngày hiệu lực18/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 509/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 509/TCT-DNL 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 509/TCT-DNL 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu509/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Văn Phụng
        Ngày ban hành18/02/2019
        Ngày hiệu lực18/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 509/TCT-DNL 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

            Lịch sử hiệu lực Công văn 509/TCT-DNL 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

            • 18/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực