Công văn 5091/BHXH-CSXH

Công văn 5091/BHXH-CSXH năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Công văn 3058/LĐTBXH-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5091/BHXH-CSXH 2017 hướng dẫn thực hiện Công văn 3058/LĐTBXH-BHXH


BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5091/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH ngày 16/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Thực hiện Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH ngày 16/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc tính thời gian công tác trước khi nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động để tính hưởng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sao gửi Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH nêu trên để triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân tổ chức thực hiện các nội dung tại Điểm 1 và Điểm 2 Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An giải quyết tính cộng nối thời gian công tác đối với ông Thái Vũ Quang và ông Nguyễn Thành Lê theo Điểm 3 Công văn số 3058/LĐTBXH-BHXH.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mc kịp thi phản ánh để Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đinh Thị Thu Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5091/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5091/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5091/BHXH-CSXH

Lược đồ Công văn 5091/BHXH-CSXH 2017 hướng dẫn thực hiện Công văn 3058/LĐTBXH-BHXH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5091/BHXH-CSXH 2017 hướng dẫn thực hiện Công văn 3058/LĐTBXH-BHXH
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5091/BHXH-CSXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐinh Thị Thu Hiền
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5091/BHXH-CSXH 2017 hướng dẫn thực hiện Công văn 3058/LĐTBXH-BHXH

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5091/BHXH-CSXH 2017 hướng dẫn thực hiện Công văn 3058/LĐTBXH-BHXH

              • 13/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực